Avsluta medlemskapet

Om du vill gå ut ur Talentia, dess medlemsföreningar och arbetslöshetskassan för specialutbildade (Erko) bör du meddela det skriftligen exempelvis per e-mail. Man kan inte gå ut ur förbundet genom att upphöra att betala medlemsavgiften. Informationen om avsked förmedlas via Talentia till medlemsföreningen och arbetslöshetskassan.

Man kan inte säga upp sitt medlemskap i efterskott och medlemsavgifterna betalas alltid fram till avslutningsdatum. Observera att om din arbetsgivare med fullmakt betalar medlemsavgifterna direkt från lönen, uppbärs avgiften alltid för hela månaden. Därför lönar det sig att säga upp medlemskapet i månadsskiftet. Till de som själva betalar skickar vi en faktura med vilken betalningarna kan skötas ända fram till avslutningsdatum.

Skicka ditt e-postmeddelande till adressen: jasensihteerit@talentia.fi

Meddelandet om att avsluta medlemskapet bör innehålla följande:

  • Namn, adress och födelsetid eller medlemsnummer (finns på medlemskortet eller medlemsfakturan)
  • Meddela att du avslutar ditt Talentia-medlemskap och om du även avslutar ditt medlemskap i Erko, arbetslöshetskassan för specialutbildade
  • Meddela avslutningsdatum som tidigast kan vara det datum när e-postmeddelandet skickas iväg
  • Nämn även orsaken till att du säger upp medlemskapet (frivilligt), så vi kan utveckla vår verksamhet

Kom ihåg att återta den eventuella fullmakten för medlemsavgiften genom att meddela arbetsgivaren/löneräknaren.

Om du flyttar över till ett annat förbund och/eller arbetslöshetskassa, bör avsägandet sig av det gamla och anslutandet till det nya medlemskapet göras inom en månad så att medlemskapet av en arbetslöshetskassa bevaras obrutet och det redan samlade villkoret om att ha varit i arbete flyttas över med dig.