TAVOITE

Luodaan rakenteet ja turvataan resurssit sosiaalihuollon järjestelmälliselle ja pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Tutkitusti vaikuttavat palvelut ja menetelmät ovat tehokkaita. Päätöksiä palveluiden järjestämisestä on voitava tehdä kaikilla, niin kunta- kuin hyvinvointialuetasolla tietoperustaisesti.  

KEINOT

  • Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoitusta lisätään asteittain hallituskauden aikana, jotta rahoitusta kohdentuu tasavertaisemmin myös sosiaalihuollon tutkimukseen.
  • Sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa jatketaan ja varmistetaan ohjelman riittävä rahoitus sosiaalihuollon kokonaisuuden ja asiakastyön systemaattista kehittämistä varten.
  • Sosiaalihuoltoon luodaan yliopistosairaaloita vastaavat palvelujen kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta tukevat toimintarakenteet.
  • TKKI-rakenteen rahoitus turvataan. 

Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetty valtion rahoitus vuonna 2021 oli 25 miljoonaa euroa, josta 4 miljoonaa euroa oli varattu yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Syksyn budjettiriihessä 2021 rahoitusta nostettiin 30 miljoonaan, mutta kohdentamisesta terveydenhuollon ja sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen välillä ei ollut mainintaa.

Sosiaalihuollosta puuttuvat yliopistosairaaloita vastaavat toimintayksiköt, joissa sosiaalityön tieteellinen tutkimus, koulutus ja käytännön työ yhdistyisivät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen tuottavat uudenlaisia tutkimuksellisia tiedontarpeita. Asiakkaiden kohtaamista sosiaalisista ongelmista sekä vaikuttavista työmenetelmistä ja palveluista tarvitaan vahvaa tietopohjaa. 


Tutustu myös muihin tavoitteisiin

Talentia vaatii seuraavaa halitusta panostamaan sosiaalialaan

Ei pudoteta ketään