Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi aloitti työnsä – Talentian tavoitteena on joustavoittaa alan koulutuspolkuja

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi kokoontui toukokuussa ensimmäistä kertaa. Oli jo aikakin, sillä eduskunta päätti laajapohjaisen foorumin perustamisesta jo viime kesäkuussa varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä.

Foorumin tavoitteena on

  • kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä
  • tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja koulutuspoluista sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksesta
  • tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa koulutukseen liittyvissä asioissa sekä edistää varhaiskasvatuslakiin kirjatun henkilöstörakenteen toteutumista

Aikaa tähän kaikkeen on 31.12.2020 asti.

Huomio koulutuspolkuihin

Foorumi jakaantuu neljään alakohtaiseen jaostoon. Talentiaa kiinnostavat erityisesti koulutuspolut: Millaisia koulutuspolkuja alan ammattilaisille on? Miten luodaan joustavia opinto- ja urapolkuja, jotta koulutuksellisia umpiperiä ei synny?

Eduskunta edellytti lakia hyväksyessään, että varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on mahdollisuus edetä urallaan täydennys- ja jatkokoulutuksella.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus vaikeaa myös jatkossa

Alan työvoiman tarve ei tulevaisuudessa helpota. Jo nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tarvetta olisi noin 700:lle varhaiskasvatuksen opettajalle. Vuodesta 2023 lähtien varhaiskasvatuksen opettajia valmistuu kuitenkin vain yliopistoista.

Talentian teettämän kuntakyselyn (2019) mukaan lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista arvioi varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden huonoksi tulevaisuudessa.

Uramahdollisuudet vaikuttavat varhaiskasvatusalan vetovoimaan

Yhtälöä ei ole helppo ratkaista. Opettajakoulutuksen vetovoima on viime vuosina hiipunut, vaikka aloituspaikkoja on lisätty. Ammattikorkeakoulujen suosiosta ja uuden varhaiskasvatuksen sosionomikoulutuksen houkuttelevuudesta ei vielä tiedetä.

Yksi koulutuksen vetovoimatekijä on se, millaisia uramahdollisuuksia varhaiskasvatusala tulevaisuudessa tarjoaa. Varhaiskasvatuksen sosionomin tuleva tehtäväkuva ja palkkaus vaikuttavat luonnollisesti myös koulutuksen vetovoimaan. Työn sisällöstä keskustelu ei kuitenkaan kuulu foorumin asialistalle. Tehtävän vaativuus ja palkkaus ratkaistaan toisissa pöydissä.

Talentian Urapolku -selvityksen (2017) mukaan Talentian vastavalmistuneet jäsenet haluaisivat kouluttautua ja kehittyä työssään, mutta opintopolut ovat usein hankalia. Tällöin osaavien ja motivoituneiden henkilöiden siirtyminen työelämään viivästyy.

Varhaiskasvatusala ei kestä viivytyksiä, hankalia opintopolkuja tai joustamattomuutta aiemmin hankitun osaamisen hyväksi lukemisessa.

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset –julkaisu (2018) kiteyttää kokonaisuuden: ”Pätevä ja ammattitaitoinen varhaiskasvatushenkilöstö ja varhaiskasvatuksen johtaminen ovat tärkeä osa laadukasta varhaiskasvatusta.”

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija