Olen sosionomi YAMK ja ylpeä siitä

Olen koulutukseltani sosionomi (ylempi AMK) ja koen saaneeni paljon tästä koulutuksesta. Silti toisinaan tuntuu, että tämä koulutus ei saa ansaitsemaansa arvostusta. Olen pyrkinyt pitämään omalta osaltani ääntä Talentiassa meidän YAMK-tutkinnon suorittaneiden puolesta.

Noin vuosi sitten Facebookiin perustettiin Sosionomi YAMK -uraverkosto, jossa on lähes tuhat jäsentä. Kysyin siellä, mitä minun tulisi nostaa esiin tässä kirjoituksessa. Julkaisuni alle tuli yhdessä illassa 60 kommenttia. Asiaa meillä YAMK:illa on, valitettavasti en tähän sitä kaikkea saa mahtumaan.

Yhtenä asiana keskustelussa nousi koulutuksen tuoman osaamisen esiin nostaminen. Työskentelen itse tällä hetkellä projektipäällikkönä järjestössä ja ajattelen, että juuri YAMK-koulutus on antanut minulle tässä tehtävässä tarvittavaa osaamista.

Sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneiden osaaminen pitää ottaa paremmin käyttöön

Sirppa Kinos tutki väitöskirjassaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, osaamista ja toimintaympäristön haasteita. Hänen mukaansa tutkinto kehittää erityisesti kykyä työskennellä itsenäisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä kykyä johtaa ihmisiä ja asioita. Tutkinnon suorittaneiden vahvuuksiksi koettiin vankka työkokemus sekä ammatillisen osaamisen monipuolisuus ja syvyys.

Tällä koulutuksella tulisi olla oma paikkansa sosionomin ja sosiaalityöntekijän rinnalla. Tutkinto tuottaa erilaista osaamista kuin muut sosiaalialan tutkinnot, ja tämä osaaminen pitää ottaa paremmin käyttöön. Kinoksen mukaan johtotehtävissä ja esimiestyössä YAMK:illa on eniten annettavaa ja osaamista, jota muut eivät tarjoa.

Uraverkostossa nostettiin esiin myös, että sosionomi (ylempi AMK) on laaja-alainen sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto, josta on syytä olla ylpeä. Olen täysin samaa mieltä. Olen ylpeä YAMK ja koen, että juuri tämä koulutus on tuonut minulle osaamista, joka on vienyt minua urallani haluamaani suuntaan.

Mirka susanna Haili

Talentian hallituksen varapuheenjohtaja