Miksi luottamusmies ja miksi juuri talentialainen?

Tuttua televisiouutisista: kun henkilöstöä irtisanotaan, työntekijäpuolen näkemykset esittää luottamusmies. Siitä on voinut saada käsityksen, että luottamusmiehen pääasiallisena työnä on työntekijöiden edustaminen irtisanomista edeltävissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Luottamusmiehen arki on kuitenkin voittopuolisesti ihan muuta.

Ristiriitoja korostavassa julkisessa keskustelussa ei ensimmäisenä tule mieleen, että luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajaosapuolen keskinäiseen sopimukseen. Luottamusmiesjärjestelmä sai alkunsa sopimusyhteiskunnan vakiintumisen myötä. Luottamusmiehiä tarvittiin, jotta työpaikoilla saatiin muodostetuksi työntekijöiden ja työnantajan yhteinen näkemys tehdyistä sopimuksista. He myös valvoivat, että näitä sopimuksia puolin ja toisin noudatettiin.

Luottamusmies on työntekijän takuuhenkilö

Ammattiliittoon järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan edustaja, jonka kanssa työnantaja käy koko ajan keskustelua työsuhteissa sovellettavista sopimusmääräyksistä ja työnantajan toimintaa koskevista suunnitelmista. Työntekijän kannalta luottamusmies on eräänlainen takuuhenkilö: hän varmistaa, että työsuhteet on sovittu lakien ja työehtosopimuksen mukaisesti ja että epäselvissä tilanteissa työntekijällä on oman ammattijärjestön edustajan apu omalla työpaikalla tai omassa organisaatiossa.

Työnantajankin kannalta luottamusmiesjärjestelmä on erittäin taloudellinen tapa hoitaa neuvottelua vaativia asioita. Työntekijöittäin tai henkilöstöryhmittäin käytävät erilliset neuvottelut olisivat työläämpiä vaihtoehtoja.

Luottamusmiehellä tavanomaista kattavampi irtisanomissuoja

Työsopimuslaki takaa luottamusmiehelle tavanomaista kattavamman irtisanomissuojan. Erityinen suoja on tarpeen siksi, että luottamusmiestä ei voitaisi painostaa hänen hoitaessaan tehtäväänsä. Yksittäisen työntekijän kannalta on paikallaan, että hänen edustajansa on asemassa, jossa hän voi sanktioita pelkäämättä ajaa työntekijän asiaa ja ottaa ilmenneitä epäkohtia korjattaviksi.

Erityinen irtisanomissuoja myös takaa, että luottamusmies voidaan irtisanoa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä vain, jos työ päättyy kokonaan. ”Luottamusmies lähtee viimeisenä” on siis lakiin kirjattu periaate.

Talentialainen luottamusmies tuntee alansa ja sen käytännöt

Miksi on hyvä, että työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöillä on oma luottamusmies? Ihan käytännön syistä. Esimerkiksi Talentian jäsenet työskentelevät asiantuntija-ammateissa, joiden käytäntöjä ja toimintaympäristöjä muun alan asiantuntija ei välttämättä hallitse. Oman ammattijärjestön jäsenistöstä valittu luottamusmies tuntee sekä alaansa ja työelämää koskevan lainsäädännön ja on perillä ammattialansa vakiintuneista käytännöistä.

Talentialaisen luottamusmiehen ei tarvitse huolehtia tiedon tai tuen puutteesta, koska liiton koulutus takaa hyvän pohjan ja Talentian työmarkkinalakimiehiltä ja sopimusasiantuntijoilta saa ohjausta ja oppia tehtävään.

Yksi varoituksen sana luottamusmiesehdokkuutta harkitseville on syytä antaa: tehtävään voi jäädä koukkuun. Ei ole harvinaista, että luottamusmies hoitaa tehtäväänsä useita vuosia, jopa valtaosan työvuosistaan.

Tänä keväänä ovat vuorossa kuntasektorin luottamusmiesvaalit – vielä ehdit ehdokkaaksi!

Kari Matela