Juhlapuheet saavat riittää – lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii tekoja NYT

Koskelan tragedia on järkyttänyt meitä kaikkia suuresti. Poliisin rikosylitarkastaja Jonna Turunen toivoi, että Koskelan tapahtumat saavat yhteiskuntamme pohtimaan, miten lapsia ja nuoria voitaisiin suojella paremmin, ja varmistetaan, että muun muassa kouluilla ja lastensuojelulla on riittävät voimavarat ja keinot tärkeän tehtävänsä toteuttamiseen.

Nyt on juhlapuheiden sijaan aika toimia. Talentia on vuosikausia painottanut sosiaalisten investointien merkitystä. Lapsiperheille tulee varmistaa apua oikeaan aikaan. Panostaminen oikeaan aikaan on sekä inhimillisesti että taloudellisesti oikea tapa toimia verrattuna nykymenoon.

Tässä resepti siihen, miten muutos saadaan aikaan:

Vaativa työ ansaitsee arvostuksen. Tehdään lapsiperhesosiaalityöstä houkutteleva työpaikka sosiaalihuollon ammattihenkilöille ja sitoutetaan henkilöstö hyvillä työolosuhteilla ja työsuhde-ehdoilla. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt tarvitsevat hyvää johtamista, työparityötä ja saumatonta monialaista yhteistyötä.

Resurssit kuntoon sosiaalihuollon palveluissa. Huolehditaan, että yhdellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on enintään 25 lasta vastuullaan. Lapsiperhetyössä tulee olla riittävästi sosionomeja. Oppilashuollossa avainasemassa lasten tukena työskentelee sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, myös kuraattorityöhön tarvitaan mitoitukset. Työ vaatii aikaa luottamuksellisen suhteen rakentumiseksi ja tiiviin tuen takaamiseksi perheille.

Mikään ei muutu, ellei lasten ja nuorten hyvinvointia oteta todella päätöksenteon keskiöön. Lastensuojelun kehittämiseksi on ollut työryhmiä ja selvityksiä, jotka ovat esittäneet muun muassa näihin seikkoihin panostamista.

Kehittämisehdotukset on otettava vakavasti ja nämä keinot on vietävä käyttöön. Kuntavaalit ovat tulossa. Nyt on aika näyttää poliittista tahtoa ja tehdä tekoja. #Haluammetekoja

 

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja