Ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskeytetään toistaiseksi

Talentian ylityö- ja vuoronvaihtokielto keskeytetään toistaiseksi. Tiedotamme jatkotoimista jäsenille myöhemmin. Järjestölliset toimet lopetetaan, kun irtisanomissuojaan kajoavan lain kolmikantainen jatkovalmistelu on alkanut.