Uutinen

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimus – lakot peruuntuvat

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt sopimus. Alaa uhkaavat lakot peruuntuvat sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.

Talentia on tyytyväinen yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettuun tulokseen. Valtakunnansovittelijan sovintoehdotus saatiin 5.3. Talentia ja muut osapuolet hyväksyivät sovintoesityksen.

Sopimus on 26 kuukauden mittainen ja on voimassa 31.3.2020 asti. Sopimus sisältää 3,47 prosentin palkankorotukset, jotka vastaavat nk. yleistä linjaa. Yleiskorotukset ovat 1,33 prosenttia 1.4.2018 alkaen ja 1,34 prosenttia 1.4.2019. Lisäksi tulevat tasokorotukset: kunkin palkkaryhmän A – F vähimmäispalkkaluokkien taulukkopalkkaa nostetaan 1.6.2018 ja 1.6.2019, yhteensä 1,9 prosenttia.

Lisäksi saatiin tärkeiksi koetut pelisäännöt ns. nollatuntisopimusten ja osa-aikatyösopimusten käytölle. Työnantaja ei voi 1.6.2018 alkaen oma-aloitteisesti sopia nollatuntisopimuksia, jos työvoiman tarve on kiinteä.

Neuvotteluissa saatiin muitakin parannuksia työehtosopimusteksteihin. Työntekijöille muun muassa kirjattiin mahdollisuus pitää kahvitauko, jollaista ei yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimustekstissä aiemmin ollut.

Myönnytyksenä työnantajalle työehtosopimukseen kirjataan mahdollisuus sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta. Työsopimuslaki mahdollistaa jo sen.

Neuvotteluissa todettiin, että monen tehtävän palkat ovat kunnissa paremmat kuin yksityisellä sektorilla. Palkkaerojen pienentämiseksi perustetaan selvitystyöryhmä. Toinen työryhmä tutkii siirtymistä viisipäiväiseen viikkoon lomapäivälaskennassa. Tämä käytäntö on ollut kunnissa jo pitkään.

Lue valtakunnansovittelijan sovintoesitys