Tiedote, Uutinen

Yksityinen sosiaalipalveluala ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Yksityisen sektorin sopimusneuvotteluissa ei ole päästy neuvottelutulokseen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuskausi on päättynyt 30.4.2022, jonka jälkeen sosiaalipalveluala on ollut sopimuksettomassa tilassa. Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluiden vauhdittamiseksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 20.6.2022 päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevien jäsenten osalta.

Kiellot tulevat voimaan tiistaina 21.6.2022 kello 00.01 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Kielto koskee Talentian jäseniä, jotka työskentelevät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä.

– Aloitamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaaksemme yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja, kertoo Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.

Keskeistä on, että yksityisen sosiaalipalvelualan sosiaalialan korkeakoulutettujen palkat saadaan nostettua työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Tärkeää olisi myös korvata säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva työhön liittyvä matkustaminen.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattihenkilöiden, mm. sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien, palkat eivät vastaa työn vaativuutta. Palkkaero kuntiin verrattuna on paikoitellen huomattava, ja tämä jälkeenjääneisyys on tärkeä saada kurottua umpeen. Työstä on maksettava sen vaativuutta vastaava palkka, Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa sanoo.

>> Lue lisää