Vuosilomalaki muuttui

Vuosilomalaki muuttui

Vuosilomalain muutokset, jotka vähentävät vuosilomakertymää äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta, ovat tulleet voimaan 1.4.2016. Lisäksi vuosilomalla sairastumiseen liittyvä omavastuu palaa takaisin.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta kertyy vuosilomaa korkeintaan kuusi kuukautta. Vanhan lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata.

Työntekijän sairastuessa lomansa aikana ovat kuusi ensimmäistä päivää omavastuupäiviä. Vasta sen jälkeiset sairauspäivät oikeuttavat lomansiirtoon. Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Omavastuupäiviä on vain silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa yli 24 arkipäivää.

Vuosilomalain muutokset koskevat talentialaisista yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä.

Muutokset eivät tule voimaan kuntasektorilla, sillä perhevapaan lomakertymisestä sekä vuosiloman siirrosta sairastumisen sattuessa on sovittu voimassaolevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa (KVTES). Sama koskee myös kirkon (KirVESTES), valtion ja AVAINTA ry:n (AVAINTES) työ- ja virkaehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä.

 

Jaa sivu