Uutinen

Varhaiskasvatuksen linjauksissa paljon hyvää, lastentarhanopettajien erittely hämmentää

Valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita uudistetaan.

Kaivinkonepojat_vaka

Kuva: Istock

Talentia on seurannut hanketta ilolla ja on erityisen tyytyväinen siihen, että perusteluonnoksessa on avattu paljon varhaiskasvatuksen laadun kannalta merkittäviä tekijöitä. Nyt vain on varmistettava, että itse käytännön varhaiskasvatus kehitetään perusteiden mukaiseksi ja toimet kirjataan paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

”Jokaiseen yksikköön ja jokaiselle paikkakunnalle on mahdollistettava riittävät resurssit, säännölliset koulutukset, yhteistyö- ja verkostotapaamiset, tarvittava työnohjaus ja kehittämispäivät, jotta uudistukset saadaan käytäntöön”, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Myös henkilöstömitoituksen on oltava kunnossa koko toiminta-ajan, jotta käytännön varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa perusteiden mukaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteluonnoksessa viitataan hallituksen päivähoitolain esityksessä 341/2014 olevaan kirjaukseen, jonka mukaan varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen tulisi olla kasvatustieteen kandidaatin vastuulla vahvan pedagogisen osaamisen vuoksi. Lastentarhanopettajan kelpoisuus ja varhaiskasvatussuunnitelman tekoon tarvittava osaaminen on kuitenkin myös varhaiskasvatuksen sosionomeilla, ja varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodeissa varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta vastaa yksiselitteisesti lastentarhanopettaja. Näin ollen perusteluonnoksen kirjaus on Talentian mielestä hämmentävä.

”Työelämän näkökulmasta on omituista erottaa eri koulutustaustaiset samaa työtä tekevät kelpoisuudeltaan yhtenäiset henkilöt toisistaan. Tämä ei myöskään vastaa hallituksen linjauksia kuntien tehtävien joustavoittamisesta”, Marjo Varsa sanoo.

Talentialla on vankka tausta sosionomivarhaiskasvattajien aseman puolustajana. Muista ammattijärjestöistä poiketen Talentian tavoitteena on, että sosionomit saavat mahdollisuuden täydentää tutkintoaan varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saamiseksi myös valmistumisensa jälkeen. Lisäksi sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneille tulee turvata selkeä opintopolku erityislastentarhanopettajan tehtäviin, ja sosiaalialan koulutustaustaisille varhaiskasvatuksen opettajilla tulee olla kouluttautumisväylä esiopettajan tehtäviin.

>> Lue Talentian koko lausunto