Lausunto

Vanhuspalvelut tarvitsevat kaikkia sote-alan ammattilaisia, eivät vain hoitajia

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia tukee hallituksen suunnitelmaa lykätä vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta. Järjestö antoi aiheesta lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.

– 0,7 työntekijän henkilöstömitoitukseen olisi tärkeää päästä jo esitettyä aiemmin, mutta vallitsevassa työntekijäpulassa siirtymäkausi on hyväksyttävissä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen voimaantuloa viivästytetään niin, että 1.4.2023 alkaen mitoitus on 0,65 työntekijää ja 1.12.2023 alkaen 0,7 työntekijää. Hyvinvointialueet saisivat kuitenkin uudistukseen varatun rahoituksen jo huhtikuun alusta.

– Vanhuspalvelujen henkilöstörakennetta ja työnkuvia pitää monipuolistaa. Vanhuspalvelulaissa puhutaan henkilöstömitoituksesta, mutta julkisuudessa asia on typistynyt hoitajamitoitukseksi. Alalla on kuitenkin myös muita ammattiryhmiä, kuten sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia. Heidän osaamistaan pitäisi hyödyntää nykyistä laajemmin, Manssila sanoo.

Huomio työhyvinvointiin

Talentia korostaa, että vanhuspalvelujen työntekijöiden työhyvinvointia ja henkilöjohtamista on syytä kehittää. Myös lähijohtoa on tuettava työssään.

– Työntekijät jaksavat paremmin, kun he voivat vaikuttaa työoloihinsa ja työhönsä. Hyvät työolosuhteet lisäävät työtyytyväisyyttä ja lisäävät siten alan pito- ja vetovoimaa, Manssila painottaa.

Talentia pitää tärkeänä, että vastaisuudessa THL seuraa vanhuspalvelujen laatua. Seurannalla on tarkoitus kerätä tietoa muun muassa henkilöstömitoituksesta.

– Toivomme, että mitoituksen lisäksi seurataan henkilöstön koulutusrakennetta, pysyvyyttä ja vaihtuvuutta. Ne vaikuttavat sekä palvelujen laatuun että asiakasturvallisuuteen kuin myös työhyvinvointiin ja työurien kestoon, Manssila sanoo.

Lue lisää: Talentian lausunto vanhuspalvelulaista