Uutinen

Uusi tartuntatautilaki lisää vastuuta rokotusten hankkimisesta myös sosiaalialalla

Uusi tartuntatautilainsäädäntö tuli voimaan maaliskuussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kannalta huomionarvoista on se, että laki velvoittaa tietyissä tehtävissä toimivia hankkimaan tarvittavat rokotukset.

Lain mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksiköissä pitää tartuntataudeille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelevillä olla riittävä rokotussuoja. Tartuntataudeille herkkiä ovat esimerkiksi vakavasti sairaat, raskaana olevat, alle yksivuotiaat ja yli 65-vuotiaat.

Heidän kanssaan työskentelevillä pitää viimeistään 1.3.2018 olla joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä rokotussuoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Heillä tulee olla myös rokotuksen antama suoja influenssaan. Lisäksi imeväisikäisiä hoitavilla pitää olla rokotussuoja hinkuyskää vastaan.

– Työntekijöiden on ilmoitettava työnantajille, ovatko he saaneet rokotusohjelman mukaiset rokotteet, kausi-influenssa- ja vesirokkorokotteen. Vesirokon osalta riittää oma ilmoitus siitä, että on taudin joskus sairastanut, sanoo Talentian erityisasiantuntija Päivi Vepsä.

Hän kannustaa työntekijöitä yhdessä esimiehen kanssa kartoittamaan oman työpaikan riskit. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista, mutta jos henkilöstöön kuuluva kieltäytyy rokotuksista, hän ei voi työskennellä riskiryhmien parissa.

– Laissa todetaan, että työnantaja voi käyttää rokottamatonta työntekijää tietyissä tehtävissä vain erityisestä syystä. Lain perusteluissa ainoana esimerkkinä erityisestä syystä mainitaan tilanne, jossa rokotettua työntekijää ei ole saatavilla.

– Koska lainsäädäntö on tältä osin epäselvä eikä lain perusteluissa ole otettu asiaan kantaa, on epäselvää, voiko rokotuksesta kieltäytyminen ääritapauksessa johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen tai palkanmaksusta pidättäytymiseen, Vepsä sanoo.

Lisätietoja:

ammattiasiat@talentia.fi

tai

erityisasiantuntija Päivi Vepsä, paivi.vepsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6021

ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022

erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, alpo.heikkinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6023

erityisasiantuntija Marjo Katajisto, marjo.katajisto@talentia.fi, puh. 09 3158 6020