Uutinen

Työvoittona yleisen tason mukainen palkkaratkaisu kuntiin

Raha

Talentian hallitus sai 9.2.2018 selonteon kunta-alan neuvotteluratkaisusta. Neuvottelutuloksen neuvottelivat JUKO, Tehy, Super, JHL ja JYTY. Palkkaratkaisu on samaa tasoa muiden alojen kanssa. Lisäksi tuli 2019 maksettava noin 260 euron kertaerä. Sopimuksella ei tehty korjauksia yhdenkään ammattiryhmän palkkatasoon eikä päätetty palkkaohjelmasta. Palkkaratkaisu on Talentian näkökulmasta korkeintaan tyydyttävä.

Talentialla ei ollut omaa neuvottelijaa kunta-alan pöydässä, vaan järjestöä edustivat JUKOn neuvottelijat. Talentia piti koko neuvottelijoihin tiivistä yhteyttä ja kävi myös suoria keskusteluja työnantajan kanssa.

 

Talentia astuu sote-neuvottelupöytään palkoista ja työajoista

Sopimuksen mukaan aloitetaan välittömästi neuvottelut sote-työryhmässä maakuntiin siirtyvien sopimuksista. Talentia ottaa JUKOn toisena edustajana paikan neuvottelupöydässä, jossa 2018-2019 neuvotellaan maakuntiin siirtyvän sote-henkilöstön palkat ja työajat. Talentian tavoite on oma SOS-palkkaliite, jossa sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat saadaan omaan hinnoittelukohtaan nykyistä paremmalla palkkatasolla. Myös sosiaalityöntekijöiden palkkoihin haetaan reilua korotusta sote-neuvotteluissa. Päättyneet kunta-alan neuvottelut olivat tiukat ja nyt todellinen koitos vasta alkaa.