Uutinen

Työryhmä jäsentää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää

Reilut kaksikymmentä työelämän, koulutuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajaa ovat tammikuussa 2019 kokoontuneet Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) kutsusta ja sopineet jatkotyöstä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän ja ammatillinen osaamisen selkiyttämiseksi.

Mikäli varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä edellyttää sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneilta nykyiseen nähden uuden tyyppistä varhaiskasvatuksen osaamista, tulee sosionomi (AMK) tutkintoa kouluttavien ammattikorkeakoulujen kyetä uudistamaan opetussuunnitelmat vuoden 2019 aikana, totesivat ammattikorkeakoulujen edustajat kokouksessa.

Yhteistyökokouksessa perustettiin valmistelutyöryhmä, jossa ovat mukana Kuntatyönantajat (KT) Hyvinvointiala Hali ry, Kuntaliitto, Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Metropolia, OAJ , Talentia sekä SAMOK:in ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustaja.

Työryhmän tehtävänä on jäsentää sosionomi (AMK) tutkinnon tuottamaa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta, ottaen huomioon varhaiskasvatuslaissa säädetyt henkilöstöä sekä henkilöstörakennetta koskevat pykälät siirtymäaikoineen. Työryhmän työskentelykausi on kevät 2019.

Työryhmän talentialaiset jäsenet ovat erityisasiantuntija Marjo Katajisto ja oppilaitosvastaava Aune Ahonen.

Marjo Katajisto toteaa, että varhaiskasvatuksen eri tehtävissä tarvittavaa ammatillista osaamista tulee tarkastella siltä pohjalta, jonka varhaiskasvatuslaki perusteluineen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat. Varhaiskasvatuksessa tarvittavaa ammatillista osaamista määriteltäessä tulee ensisijaisesti jäsentää lapsiryhmätyössä tarvittava ammatillinen osaaminen. Lisäksi huomioita on syytä kiinnittää siihen, millaista ammatillista osaamista tarvitaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvassa muussa yhteistyössä.

Aune Ahosen mukaan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työurien rakentaminen tulee mahdollistaa elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Osaamisen kehittämisen ja uralla etenemisen tulee olla joustavasti mahdollista kaikille varhaiskasvatusalan ammattiryhmille.