Työaikapankki halutaan laajempaan käyttöön kunnissa

Työaikapankki halutaan laajempaan käyttöön kunnissa

Kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimukseen on tehty pääsopijajärjestöjen yhteisymmärryksessä lisäys, joka kannustaa työaikapankkien perustamiseen kunnissa ja kuntayhtymissä.

Työaikapankilla voidaan joustavammin ottaa huomioon henkilöstön työaikatoiveita ja vastata työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteisiin, mikä lisää työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Työaikapankki nähdään myös keinona järjestää toimintaa paremmin sekä lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Mikä työaikapankki

Työaikapankkiin säästetään eri työaikakorvauksia (ei liukumista kertyneitä saldoja) , jotka voidaan lunastaa rahana tai muuttaa vapaiksi.  Vapaita voi yhdistellä ja pitää pois työ- ja henkilöstötilanteeseen sopivana ajankohtana. Työaikapankkiin voidaan liittää myös mahdollisuus lainata työaikaa, jos tämä sopii sekä työnantajille että työntekijöille.

Työaikapankin käyttöönotosta ja ehdoista on sovittava erikseen

Työaikapankki perustuu kunkin työntekijän ja viranhaltijan osalta vapaaehtoisuuteen ja sen perustamisesta ja ehdoista on sovittava paikallisesti. Paikallisessa sopimuksessa tulee määritellä ainakin sopimuksen piiriin kuuluva henkilöstö, pankkiin siirrettävät erät ja korvaukset, työaikapankin vapaa-aikasaldon enimmäismäärät, työaikapankkivapaan pitämisen ehdot, pankkiin kertyneen vapaan korvaaminen rahassa sekä menettelytavat työaikapankkiin liityttäessä ja irtauduttaessa siitä.

Työaikapankkien perustamisesta on annettu uudet, täsmälliset ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.2.2017.

Lue lisää

 

Lisätietoja työaikapankista ja sen käyttöönotosta saat myös Talentiasta:

puh. 09 3158 5540 tai tyosuhdeneuvonta@talentia.fi

Jaa sivu