Uutinen

Terveyspalvelualan Unioni valmis jatkamaan kiky-neuvotteluja

Terveyspalvelualan Unioni on valmis kiky-neuvottelupöytään yhdessä Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Seitsemää eri ammattiliittoa ja noin 6000 jäsentä edustava Unioni tavoittelee luottamusmiesjärjestelmän ja paikallisen sopimisen edellytysten kehittämistä. Jos neuvottelutulos saavutetaan, kilpailukykysopimus kattanee jo yli 90 prosenttia.

Kilpailukykysopimuksessa edellytetään, että työehtosopimuksissa sovitaan paikallisen sopimisen edistämisestä ja parannetaan samassa yhteydessä henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä.

Yksityistä terveyspalvelualaa edustavan Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja Tuomas Hyytisen mukaan edunvalvontajärjestö on valmis jatkamaan neuvotteluja luottamusmies -asetelmasta.

– Voimassa olevan Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan työpaikan työntekijöistä 1/3 tulee olla jäsenliittojen jäseniä, jotta heillä on oikeus valita luottamusmies. Tämä kynnys on näkemyksemme mukaan kohtuuttoman korkea, sanoo Tuomas Hyytinen ja toivoo, että työnantajaliitto jatkaisi neuvotteluja kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti luottamusmiehen aseman edistämisestä.

Terveyspalvelualan Liiton väliset neuvottelut kilpailukykysopimuksen mukaisesta työehtosopimuksen ratkaisusta keskeytyivät 10. kesäkuuta tuloksettomina. Terveyspalvelualan Unioni pettyi siihen, että työnantajaliitto ei suostunut neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti luottamusmiehen aseman edistämisestä ja täten paikallisen sopimisen edellytysten kehittämisestä.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka.

Lisätietoja:
Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja,
työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, Talentia ry
tuomas.hyytinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6041

Terveyspalvelualan Unioni ry
Terveyspalvelualan Unioni on Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvotteleva työntekijöiden edunvalvontajärjestö. Sen jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (www.jhl.fi), Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (www.jytyliitto.fi), Kuntoutusalan Asiantuntijat ry (www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi), Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (www.talentia.fi), Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL (www.terveydenhoitajaliitto.fi), Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL (www.stthl.net) ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA ry (www.taja.fi).

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.