Uutinen

Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen työryhmätyöskentelyn aiheena olivat luottamusmiesvalintakysymys, neuvottelupöytätilanne ja samalla myös jäsenmaksuperinnän laajentaminen.

Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen neuvotteluosapuolten hallinnot ovat ne hyväksyneet. Sopimusratkaisulla laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa. Lisäksi varmistettiin jäsenten jäsenmaksuperintä suoraan palkasta myös tulevaisuudessa.

”Talentian jäsenistön osalta keskeistä tässä on se, että työnantajan velvollisuus jäsenmaksuperintään laajenee. Lisäksi unionilaisten oikeus valita luottamusmies paranee”, sanoo Talentian työmarkkinalakimies ja Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja Tuomas Hyytinen.

Soveltamisalaan tulee muutos 1.2.2018 alkaen. Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöihin kuuluviin työntekijöihin on sovellettava seuraavin ehdoin Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liiton yhteistä työehtosopimusta ja samalla syntyy oikeus luottamusmiehen valintaan:

– Kun työnantajan palveluksessa olevista työntekijöistä kuuluu yli 23 % (ennen vähintään 33,33 %) Unionin jäsenjärjestöihin ja palveluksessa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

– Lisäksi tätä työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan Liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

-Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti sovittaessa.

-Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta.

Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajan tulee työntekijän pyytäessä periä Unionin jäsenjärjestöön kuuluvan työntekijän ay-jäsenmaksu suoraan palkasta riippumatta siitä, onko tätä työehtosopimusta muutoin velvollisuus noudattaa soveltamisalarajauksen perusteella.

 

Sopimus allekirjoitetaan syksyllä ja se astuu voimaan 1.2.2018.

Lisätietoja:

Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja,  järjestöpäällikkö Eve Becker, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

eve.becker@stthl.fi, puh. 040 761 7231

Terveyspalvelualan Unioni ry

Terveyspalvelualan Unioni on Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvotteleva työntekijöiden edunvalvontajärjestö. Sen jäsenjärjestöjä ovat Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry (www.taja.fi), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (www.jhl.fi), Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (www.jytyliitto.fi), Kuntoutusalan Asiantuntijat ry (www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi), Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (www.talentia.fi), Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL (www.terveydenhoitajaliitto.fi) ja Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL (www.stthl.net).

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Hyvinvointialan liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.