Tiedote

JUKO: Tavoitteet tarkentuivat kunta-alan keskiviikkona jatkuneissa neuvotteluissa

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO
Kuntasektorin neuvottelutiedote 12.2.2020

– Vaadimme sopimuksiin mekanismin, jolla varmistamme, ettei kuntien palkansaajien ansiokehitys jää jälkeen yksityisestä sektorista, sanoo JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Neuvottelut kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista jatkuivat 12.2. pääneuvotteluryhmässä. Neuvotteluosapuolet JUKO, JAU ja KoHo sekä Kuntatyönantajat esittelivät omia tavoitteitaan, joita täydennetään neuvottelujen edetessä.

– Palkansaajajärjestöillä ei näytä tässä vaiheessa olevan perustavaa laatua olevia eroja sisältökysymyksissä, toki joitakin painotuseroja on, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.
– Yleisestä työmarkkinatilanteesta käytiin rakentavaa keskustelua. Palkankorotusten ns. yleisen linjan ja kiky-tuntien osalta näkemyksissä on painotuseroja, mutta yhteinen kanta on, että muiden alojen ratkaisut eivät voi olla vaikuttamatta kunta-alan neuvotteluihin ja neuvottelujen lopputulokseen.

KT tavoittelee lähtökohtaisesti kiky-tuntien säilymistä tai niitä vastaavan hyödyn tuovia sopimusmuutoksia. Palkansaajien näkökulma on päinvastainen: kiky-tuntien poisto tai niitä vastaava kompensaatio.

– KT:n tavoitteissa ei ollut suuria yllätyksiä. Yleisesti todeten KT näyttää hakevan työaikamuotojen yhtenäistämistä – mikä merkitsee työajan pidentymistä – ja joidenkin vapaapäivien poistoa. Palkkaohjelmatavoitteeseen KT suhtautuu torjuvasti, Löfgren kertoo

Yhteisenä tahtotilana näyttää olevan työelämän ohjelmallinen ja yhteinen kehittäminen myös kunta-alan työelämän kehittämisohjelman KunTekon päättymisen jälkeen. Pohdittiin myös mahdollisuuksia saada kehittämisrahoja esimerkiksi ministeriöiltä.

JUKO vaatii palkkaohjelmaa

JUKO tavoittelee kuntaneuvotteluissa vähintään ostovoimaa tukevia palkankorotuksia. Lisäksi JUKO vaatii palkkaohjelmaa, jonka avulla korkeakoulutusta edellyttävien tehtävien palkkatasoa saadaan nostettua.

– Vaadimme sopimuksiin mekanismin, jolla varmistamme, ettei kuntien palkansaajien ansiokehitys jää jälkeen yksityisestä sektorista. Näin on viime vuosina tapahtunut, vaikka sopimuskorotukset ovat olleet samansuuruisia, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen painottaa.

– Kysymys on myös tasa-arvosta. Monet kuntien vaativista tehtävistä ovat vahvasti sukupuolittuneita. Ei ole oikein, että kunnan palveluksessa oleva nainen ansaitsee vähemmän kuin vastaavan vaativuustason työtä tekevä mies yrityksessä.

Palkkatason parantaminen on tärkeä askel kohti tasa-arvoisempaa työelämää. Toisaalta korjattavia tasa-arvohaasteita löytyy myös kuntien sisältä.

JUKO ja JAU jättivät keskiviikon neuvottelutapaamisessa myös viralliset irtisanomisilmoitukset, vaikka irtisanomispäätökset toki olivat jo laajasti tiedossa mediajulkisuuden myötä.

– Pohdintaa käytiin myös itse neuvottelujen saamasta julkisuudesta ja miten sitä pyritään hallitsemaan. Esimerkiksi somejulkisuus maalittamisineen ja trolleineen ei edistä ratkaisun syntymistä, Maria Löfgren sanoo.
Seuraavan kerran pääneuvotteluryhmä kokoontuu perjantaina 28.2. klo 12.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Lisätiedot
• JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi / Twitter @OlliLuukkainen

• JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798
maria.lofgren@juko.fi / Twitter @marialofg