Uutinen

Talentian työelämätoimikunta aloitti työnsä

Talentian työelämätoimikunta keskittyy työkaudellaan 2019 – 2020 vaikuttamaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen, jonka eduskuntavaalien jälkeen valittava hallitus löytää työlistaltaan. Työelämätoimikunta kokoontui maaliskuussa ensimmäiseen kokoukseensa, jossa käytiin läpi toimikunnan tehtäviä.

Uuden hallituksen tehtäviin kuulunee myös sosiaaliturvan uudistus. Sosiaalialan ammattilaiset tuntevat sosiaaliturvan ja sen muutosten vaikutukset ihmisiin, joten työelämätoimikunta aikookin valmistella linjauksia uudistukseen palveluiden ja ammattilaisten näkökulmasta.

Tavoitteena on myös valmistella koulutuspoliittista ohjelmaa sekä aloittaa työolosuhteiden parantamisohjelman sisällön ja toimintatavan suunnittelu.

Talentia julistautui viime syksyn valtuustokokouksessa feministiseksi järjestöksi. Työelämätoimikunnan tehtävänä on linjata, miten se tuo asiaa esille osana järjestön toimintaa. Lisäksi toimikunta seuraa ajankohtaisia asioita ja tarvittaessa perustaa edunvalvonnan tueksi alatyöryhmiä.

Työelämätoimikunta on yksi Talentian neljästä toimikunnasta. Muita ovat yksityisen sektorin sopimustoimikunta, julkisen sektorin sopimustoimikunta ja järjestötoimikunta.

Lue lisää: Talentian toimikunnat vuosille 2019 – 2020