Talentian toimikunnat vuosille 2019-2020

Talentian hallitus asetti vuosiksi 2019-2020 neljä toimikuntaa: yksityisen sektorin sopimustoimikunnan, julkisen sektorin sopimustoimikunnan, järjestötoimikunnan ja työelämätoimikunnan.

Tieto toimikuntien tehtävistä ja jäsenistä löytyy Talentian kotisivuilta.

Talentian jäsenyhdistykset toimittivat esityksensä toimikuntien jäseniksi. Valinnoissa huomioitiin kokonaisuus toimikuntiin valittujen ammatti- ja koulutustaustan suhteen. Toimikuntiin pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava edustus eri alueellisista ja ammatillisista yhdistyksistä – sekä isoista että pienistä jäsenyhdistyksistä.

Kiitämme yhdistyksiä aktiivisuudesta!

Työelämätoimikunta päättää myöhemmin alaistensa varhaiskasvatuksen työryhmän ja aikuistyön työryhmän jäsenistä.