Uutinen

Talentian tavoite toteutumassa: sote-alan harjoittelumaksut siirtyvät valtion maksettaviksi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tyytyväinen hallituksen esitykseen, että valtio korvaa jatkossa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvän harjoittelun kustannuksia. Aiemmin harjoittelun kustannuksista ovat vastanneet ammattikorkeakoulut.

– Olemme tyytyväisiä, että rahoitus sote-alan ammattikorkeakoulujen harjoittelupaikoille haluttiin varmistaa osaksi valtion budjettia. Tämä oli yksi keskeisistä budjettiriihitavoitteistamme, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

– Kun ammattikorkeakoulujen ei tarvitse enää maksaa harjoittelukorvauksia, niiden resurssit toteuttaa laadukasta koulutusta perusrahoituksella paranevat. Harjoittelujen kehittäminen ja jatkuvuus edellyttävät kuitenkin riittävää korvaustasoa, Manssila painottaa.

Harjoittelumaksut poistuvat 2023 ammattikorkeakouluilta

Vuodesta 2023 opiskelijoiden työnantajille korvattavista harjoittelukustannuksista vastaisi valtio ammattikorkeakoulujen sijaan.

Korvaukseen olisivat oikeutettuja hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin lisäksi kunnat, kuntayhtymät sekä yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen palveluja tuottavat yksiköt ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Hallitus esittää, että korvausten maksaminen sidotaan ammattikorkeakoulujen ja toimintayksikön välisiin sopimuksiin. Koulutuskorvausten maksamisesta huolehtisivat aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto.

Opiskelijalle nimettävä ohjaaja harjoittelupaikassa

Ehdotettujen lakimuutosten mukaan harjoittelujaksoa suorittavalle opiskelijalle pitää nimetä ohjaaja toimintayksikössä. Ohjaajan tehtävänä on varmistaa harjoittelun laatu.

– Harjoittelulla on keskeinen rooli ammattiosaamisen hankkimisessa. Siksi ammattikorkeakoulun ja harjoittelupaikan sopimusneuvotteluissa on tarkasteltava ohjausosaamista ja miten sitä voisi kehittää. Henkilöstölle on järjestettävä valmennusta ja koulutusta ohjaamiseen, Manssila sanoo.

Ohjauksen laadun kannalta olennaista on huolehtia myös siitä, että opiskelijaa ohjaavalla henkilöllä on opiskelijan suorittamaa tutkintoa vastaava ammattipätevyys ja ammatinharjoittamisoikeus.

– Lisäksi toimintayksiköissä on tarpeen ottaa käyttöön erilaisia palkitsemistapoja, kuten palkanlisiä ja palkkioita ohjaustehtävien hoitamisesta. Tehtävänkuvia on kehitettävä ohjausosaamisen kertyessä.

Hallitus täsmensi aiempaa esitystään

Hallituksen esityksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on tarjolla riittävästi harjoittelupaikkoja ja että opiskelijan saama ohjaus on laadukasta ja vastaa koulutukselle asetettuja tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on edistää sote-alan henkilöstön saatavuutta.

Esityksellä halutaan myös yhdenmukaistaa sote-alan korkeakoulututkintojen seuranta- ja rahoitusmenettelyjä sekä niiden läpinäkyvyyttä.

– Hallituksen esitys on nyt täsmällisempi kuin aiempi esitysehdotus. Siitä jäi epäselväksi, korvaisiko valtio harjoittelumaksuja esimerkiksi varhaiskasvatuksessa suoritettavista harjoitteluista. Pyysimme lausunnossamme tähän korjausta, ja onneksi esitystä täsmennettiin, Manssila sanoo.

Eduskunta käsittelee lakiehdotuksen syksyn aikana.

Lue lisää: hallituksen lakiesitys