Uutinen

Talentian oppaan avulla sosiaalihuollon ammattihenkilölaki haltuun

Talentia on julkaissut monipuolisen, käytännönläheisen oppaan sosiaalihuollon ammattihenkilölaista. Opas on tarkoitettu niin sosiaalialalla työskenteleville kuin alaa opiskeleville sekä työnantajille.

­–  Julkaisusta voi kätevästi tarkistaa ammattihenkilölain sisällöt ja vaatimukset. Ammattihenkilölain tunteminen on tärkeää jokaiselle sosiaalialan ammattilaiselle, toteaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Ammattihenkilölaki koskee kaikkia julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa toimivia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Oppaassa kuvataan sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeudet: kenellä on oikeus toimia sosiaalityöntekijänä, sosionomina, geronomina ja kuntoutuksen ohjaajana. Opiskelijat voivat myös tarkistaa, millaiset mah­dollisuudet heillä on työskennellä tilapäisesti laillistamista vaativassa sosiaalihuollon ammatissa.

Tuore opas painottaa, että laillistetussa ammatissa toimiminen näkyy työn arjessa. Ammattitaito tulee pitää ajan tasalla, ja eettisten ohjeiden noudattaminen on kiinteä osa työtä.

– Toivottu julkaisu avaa myös sosiaalialan työn sujuvuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä tehtävärakenteen ja työnjaon kysymyksiä – näkökulmina ovat asiakasturvallisuus ja johtaminen, Manssila sanoo.