Uutinen

Talentian oikeusturvaetu korvaa oikeusturvavakuutuksen

Talentian jäsenet saavat vuoden 2024 alusta alkaen uuden jäsenedun, Talentian oikeusturvaedun. Se korvaa aiemmin käytössä olleen oikeusturvavakuutuksen. Vastuuvakuutus säilyy ennallaan. Muutos tarkoittaa jäsenille entistä laajempaa oikeusturvaa.

Samalla jäsenen omavastuu laskee 10 prosentista 7,5 prosenttiin ja edun enimmäismäärä nousee 20 000 eurosta muutoksenhakuvaiheessa 25 000 euroon.

Muutos tarkoittaa jäsenille entistä laajempaa oikeusturvaa.

Talentia tarjoaa oikeusturvan jäsenten työ- ja virkasuhdetta koskeviin riita- ja rikosasioihin. Turvan piiriin kuuluvat myös liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä.

Jäsenelle voi tulla tarve oikeusturvalle silloin, jos asia ei ratkea neuvottelemalla ja vaihtoehdoksi jää oikeuteen meneminen.

Jatkossa Talentia päättää oikeusturvaedun myöntämisestä jäsenelle, ei vakuutusyhtiö

– Oikeudellinen edunvalvonta on ammattijärjestön tärkeimpiä tehtäviä. Oikeusturvaetu täydentää Talentian asiantuntijoiden ja juristien tarjoamaa oikeudellista tukea jäsenille. Muutoksen myötä voimme pitää omassa hallinnassamme jäsenten työ- ja virkasuhdetta koskevat riita- ja rikosasiat, sanoo Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen.

Oikeusturvavakuutuksessa tätä mahdollisuutta ei ole, vaan vakuutusyhtiö päättää, mihin oikeusasioihin vakuutusta voi käyttää ja mitä oikeusprosessin kuluja korvataan. Tämä on tarkoittanut sitä, että Talentia ei ole aina päässyt viemään oikeusteitse eteenpäin jäsenten asioita, vaikka järjestö pitäisikin niitä tärkeinä.

Suurin osa Talentian jäsenten työ- ja virkasuhdetta koskevista riita- ja rikosasioista saadaan ratkottua ilman oikeuteen menemistä.

Oikeusturvavakuutus ei myöskään kata kaikkia niitä asioita, joita Talentian on jäsentensä puolesta tarpeellista hoitaa. Näitä voivat olla muun muassa riidattomat palkkasaatava-asiat, työtuomioistuimeen päätyvät jutut ja eräät tasa-arvoasiat, jotka lisätään uuden oikeusturvaedun piiriin.

Suurin osa Talentian jäsenten työ- ja virkasuhdetta koskevista riita- ja rikosasioista saadaan ratkottua Talentian asiantuntijoiden ja juristien avulla ilman oikeuteen menemistä.