Uutinen

Talentian lausunto valtion talousarviosta ja sote-keskusten kehittämisohjelmasta

Talentia laati 24.10. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtion talousarviota ja sote-keskusten kehittämisohjelmaa.

Lausunnossaan Talentia esittää, että osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisohjelmaa varataan miljoona euroa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Talentia esittää myös sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen aikaisempien leikkausten täysimääräistä palauttamista.

Tutkimus- ja kehittämistoimintakokeilut tulee tehdä korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden mahdollisuus osallistua näihin kokeiluihin  tulee varmistaa.

Lisäksi Talentia esittää, että lastensuojelun asiakasmitoitus toteutetaan vuodesta 2020 alkaen ja siihen varataan rahoitus. Talentia katsoo, että sosiaalityöntekijöiden jatkuviin saatavuusongelmiin voidaan osittain vastata hallitulla koulutusmäärien kasvattamisella. Sosiaalityöntekijöiden osalta on kuitenkin huomioitava, että Suomessa on tällä hetkellä noin 2500 sosiaalityöntekijää enemmän, kuin kunnissa on sosiaalityöntekijöiden vakansseja.

Tutkintomäärien hallitun kasvattamisen ohella sosiaalialan laillistettujen ammattihenkilöiden saatavuutta työelämässä turvaavat palkkauksen, tehtävänkuvausten, työnjaon, työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Talentian lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja:
erityisasiantuntija
Marjo Katajisto
marjo.katajisto@talentia.fi
09 3158 6020

Uuutista muokattu 24.10. klo 15.24 sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tutkimus- ja kehittämistoimintakokeilujen osalta.