Tiedote

Talentian jäsenyys vetoaa sekä opiskelijoihin että työssäkäyviin

Talentia on kokonaisjäsenmäärältään Akavan kahdeksanneksi suurin järjestö ja maksavien jäsenten osalta viidenneksi suurin. Talentian työvoimaan kuuluvan jäsenistön ikärakenne on poikkeuksellisesti huomattavan nuori. Alle 40-vuotiaita on 48 prosenttia ja 40–49-vuotiaita 28 prosenttia. Talentian työvoimaan kuuluvista jäsenistä naisia on noin 94 prosenttia ja miehiä 6 prosenttia.

Työssä olevien jäsenten määrä on myös viime vuosina lisääntynyt jatkuvasti. Vuonna 2019 kasvu oli työssäkäyvien osalta lähes 2 prosenttia.

– Vaikuttaa siltä, että Talentia on vastannut nuorten työssäkäyvien sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestöön kohdistamiin toiveisiin, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Talentian opiskelijajäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa noin 4 500. Talentia tekee jatkuvasti aktiivista oppilaitostyötä. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sosiaalialalle kouluttautuvat liittyvätkin usein opiskeluaikana Talentiaan ja jatkavat jäsenyyttään siirtyessään työelämään.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Talentian kokonaisjäsenmäärä kasvoi lähes 6000:lla, eli 30 prosenttia. Nyt Talentiassa on noin 26 000 jäsentä.

– Huomionarvoista on se, että meillä jäsenmäärän lisääntyminen on ollut ihan aitoa kasvua ilman liittofuusioita, Tero Ristimäki sanoo.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 5832 657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %).