Talentian jäsenmaksut pysyvät entisellä tasolla

Talentian jäsenmaksuihin ei tule muutoksia 2019. Työssäkäyvän jäsenmaksu on 1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Jäsenmaksut vuonna 2019

Palkansaajat
1,35 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, myös lomakorvauksesta ja lomarahasta.
Kuitenkin enintään 45 euroa kuukaudessa.

Työstä poissaolevat
6 euroa kuukaudessa, kuitenkin 1,35 % (max. 45 €/kk) siltä ajalta kun saa palkkaa (työttömät, sairauslomalla, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla, hoito-, opinto-, virka- tai vuorotteluvapaalla olevat, ulkomailla tai asepalveluksessa olevat, kuntoutustuella olevat, päätoimisesti opiskelevat varsinaiset jäsenet). Ilmoita muutoksista Talentian jäsensihteereille.

Opiskelijat
15 euroa vuodessa. Työttömyyskassaan kuuluva opiskelija 1,35 % palkasta (max. 45 €/kk). Jäsenmaksu maksetaan viitesiirrossa olevan ajanjakson ajalta kaikilta niiltä kuukausilta, joilta on saanut palkkatuloja.

Eläkeläiset
25 euroa vuodessa. Muista ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi Talentian jäsensihteereille.

Yrittäjät
120 euroa vuodessa (10 euroa kuukaudessa) sen jälkeen, kun yrittäjä ei ole enää työttömyyskassan jäsen. Jos työttömyyskassan jäsenyys on edelleen voimassa, on yrittäjäjäsenen jäsenmaksu sama kuin palkansaajalla. Palkansaajien työttömyyskassan jäsenenä voi olla enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Jäsenyysajan täyttymisestä ei tule erillistä ilmoitusta eikä jäsenyys lakkaa automaattisesti. Jäsenen tulee itse huolehtia jäsenyyden lakkauttamisesta ajan täytyttyä.

Rinnakkaisjäsenet
120 euroa vuodessa (10 euroa kuukaudessa) rinnakkaisjäsenyyden alkamisesta lukien. Rinnakkaisjäseniä ovat toiseen akavalaiseen ammattiliittoon kuuluvat, joiden edunvalvonnan toinen ammattijärjestö hoitaa.

Maksutavat
Suosittelemme valtakirjaperintää. Voit valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksun suoraan palkastasi kuukausittain. Toimita täytetty valtakirja palkanlaskentaasi ja lähetä meille siitä kopio. Tarkista palkkalaskelmastasi, että perintä on alkanut. Valtakirja on työnantajakohtainen. Valtakirjan voit tulostaa osoitteesta www.talentia.fi tai tilata Talentian toimistolta toimisto@talentia.fi tai Mia Penttinen 09 3158 6005.

Jäsenmaksun voi maksaa myös itse. Itsemaksaville jäsenille lähetämme jäsenmaksuviitteen neljännesvuosittain (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Viitenumeron käyttäminen on välttämätöntä, jotta maksu kirjautuu oikein. Työttömyyskassaan kuulumattomat opiskelijat, rinnakkaisjäsenet ja yrittäjäjäsenet saavat jäsenmaksulaskun kerran vuodessa.

Jäsenmaksu maksetaan aina ensisijaisesti palkan mukaan. Mikäli olet osan kuukautta töissä ja osan poissa töistä, määräytyy maksu palkan perusteella (1,35 %, max. 45 €/kk), mutta on kuitenkin aina vähintään 6 €/kk. Voit maksaa saman laskutuskauden sisällä sekä työssä olevan että työstä poissaolevan jäsenmaksua. Laske tällöin summa yhteen ja maksa maksu kertasuorituksena. Käytä aina laskun viitenumeroa, joka vaihtuu jokaiselle maksujaksolle. Viestikentän viestit eivät välity maksunsaajalle.

Lisätietoja jäsensihteereiltä:
jasensihteerit@talentia.fi tai p. 09-31585530