Uutinen

Talentian etiikkapalkinnon saa korona-aikaa peilaava sosiaalityön digitalisaation tutkimus

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneen Susanna Raution opinnäytetyö sosiaalityön digitalisoitumisen vaikutuksista on voittanut Talentian vuoden 2021 etiikkapalkinnon.

Jyväskyläläisen Susanna Raution sosiaalityön opinnäyte Eettinen asiantuntijuus digitalisoituvassa sosiaalityössä käsittelee digitalisoituvan sosiaalityön uusia eettisiä kysymyksiä.

– Tutkielmassani halusin selvittää digitalisaation vaikutusta sosiaalityöntekijän arkeen ja asiantuntijuuteen, erityisesti eettiseen osaamiseen, Rautio kertoo. Hän työskentelee tällä hetkellä Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestössä.

Palkintoraadista Raution tutkimuksen näkökulma on tuore ja oivaltava.

Päätöksen voittajasta teki ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta. Palkittu opinnäytetyö oli lautakunnan mukaan koronan ja siitä seuranneen digiloikan ansiosta hyvin ajankohtainen.

– Tutkielman tulokset ovat kiinnostavia sekä laajalti sovellettavissa tämän päivän sosiaalityöhön, jossa digitalisaatio näyttelee kasvavaa roolia. Sosiaalialan kenttä tarvitsee juuri nyt digitalisaation haittojen ja hyötyjen punnintaa, toteaa Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan sihteeri Heidi Pekkarinen.

Palkintoraadista Raution tutkimuksen näkökulma on tuore ja oivaltava, sillä digitalisaation ja eettisyyden suhdetta on käsitelty toistaiseksi suomalaisessa sosiaalialan tutkimuksessa melko vähän.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus keskeisiä

Korona-aika on muuttanut sähköisten palvelujen merkitystä kertaheitolla. Sosiaalityössä on lähdetty rohkeasti kokeilemaan ja otettu käyttöön digisosiaalityön ratkaisuja.

–  Digitaalisuuden avulla voidaan tavoittaa ja auttaa ihmisiä, joille verkkoapu riittää. Digitaalinen kanava voi myös toimia yhteydenpitovälineenä tapaamisten välillä, Susanna Raution sanoo.

Keskeistä kuitenkin on, että verkkoympäristössä noudatetaan samoja eettisiä periaatteita kuin kasvokkaisessa työssä.

–  Asiakastyön näkökulmasta eettiset kysymykset liittyvät esimerkiksi erilaisten sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen, Rautio kertoo.

Osalle asiakkaista sähköiset palvelut madaltavat tuen hakemisen kynnystä. Mutta ne, joilla ei ole tarvittavia taitoja tai välineitä, digitalisaatio voi ajaa marginaaliin.

Kasvokkainen työskentely ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan häviä, vaan se integroituu esimerkiksi verkossa tehtävään työhön, Rautio pohtii. Digitalisaatio tosiaan muuttaa sosiaalityötä ja asettaa kehittämiselle uusia tarpeita.

–  Mutta kaiken työn perustana säilyy osaaminen, johon sosiaalityön arvot ja etiikka kietoutuvat. Keskeistä on pyrkiä auttamaan ihmisiä heidän elinympäristöissään.

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla tai tuonut esille ansiokasta ammattieettistä pohdintaa.