Uutinen

Talentialle valitaan tänään uusi puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian kaksi päivää kestävä liittovaltuuston kokous on alkanut. Kokouksessa valitaan Talentialle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallitus. Lisäksi linjataan vuoden 2021 toiminnan painopisteistä. Kokous järjestetään hybridikokouksena ja liittovaltuuston jäsenet osallistuvat kokoukseen pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Tällä hetkellä puheenjohtajaehdokkaaksi on asettunut Jenni Karsio. Hän on 36-vuotias laillistettu sosiaalityöntekijä YTM, ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja Tampereelta. Lisäksi Karsiolla on pitkä ja monipuolinen kokemus Talentian luottamushenkilönä toimimisesta.

– Olemme nyt murroskohdassa ja uuden edessä koko yhteiskunnallisen tilanteen osalta. Edessämme on sote- ja sosiaaliturvauudistus, yhteiskuntia ravisteleva koronavirus sekä ammattiliittoihin järjestäytymisen haasteet. Edessä on valtavasti työtä, joka vaatii Talentialta uudenlaista ajattelua ja tekemistä jäsentemme hyväksi ja jäsenten kanssa. Talentiassa emme tyydy vallitseviin olosuhteisiin vaan teemme töitä paremman sosiaalialan ja yhteiskunnan eteen. Tämä on saavutettavissa, kun rakennamme avoimempaa vuoropuhelua, läpinäkyvämpää demokratiaa ja osallistumme rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun saaden sosiaalialan korkeakoulutettujen asiantuntemuksen esille, Jenni Karsio linjaa.

Liittovaltuuston jäsenet voivat vielä kokouksessa esittää puheenjohtajaksi mahdollisia muita ehdokkaita.

Tero Ristimäki jää eläkkeelle

Talentiaa 12 vuotta johtanut Tero Ristimäki jää eläkkeelle ja jättää tehtävänsä kiitollisena siitä, että on saanut tehdä työtä sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvojana.

– Talentian asema sosiaalialan korkeakoulutettujen edunvalvojana on parantunut jäsenmäärän nousun myötä. Työmarkkinoilla tapahtuu isoja muutoksia, kun sote-uudistus tulee aikanaan voimaan. Lisähaasteita tuo myös korona. Tämä on se todellisuus, jossa nyt elämme. Se missä tänään olemme, on eilisen työn tulosta. Kiitän Talentiaan ja se jäseniä luottamuksesta, että olen saanut olla tekemässä tätä päivää yhdessä Talentian työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja järjestöaktiivien kanssa. Syyskuussa 1997 alkanut työni kehittämispäällikkönä ja 2008 alkaen puheenjohtajana on nyt tehty. Toivon Talentialle, sen jäsenille, teille valtuutetuille sekä tänä viikonloppuna valittavalle Talentian uudelle johdolle ja hallitukselle hyvää huomista, jonka tekemisen te saatte aloittaa tänään, Tero Ristimäki sanoo valtuuston kokouksen avauspuheenvuorossaan.

>> Lue Tero Ristimäen jäähyväishaastattelu Talentia-lehdestä

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Kaisa Yliruokanen puh. 0400 614 511

>> Tutustu Jenni Karsion Kampanjasivuihin