Uutinen

Talentia tyrmää Helsingin kaupungin psykoterapeuttisyrjinnän

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on rajannut sosionomi (AMK)- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit kilpailutuksen ulkopuolelle terveys- ja päihdepalvelujen psykoterapeuttien kilpailutuksessa, vaikka itse psykoterapeuttikoulutus hyväksyttyine KELA-oikeuksineen on mahdollista suorittaa myös sosiaalialan taustakoulutuksella ja saada tutkinnolle Valviran nimikesuoja.

Helsinki hyväksyy nyt kilpailutukseen mukaan vain terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittaneet.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mielestä rajaus syrjii sosiaalialan korkeakoulutettuja asiantuntijoita, sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat vuosikaudet saaneet toimia myös Helsingissä laillistettuina psykoterapeutteina ja osoittaneet ammattitaitonsa vaativalla alalla. Lisäksi se rikkoo yhdenvertaisuuslakia, hankintalakia ja sosiaalihuollon ammattihenkilölakia.

Talentia vaatii, että Helsingin kaupunki järjestää kilpailun uudelleen tasapuolisin ehdoin ja ottaa psykoterapeuttikoulutuksen käyneet sosiaalihuollon ammattihenkilölain 7 § ja 8 § mukaiset ammattihenkilöt tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti mukaan psykoterapiapalvelujen tuottajiksi kilpailutukseen.

”Helsingin kaupungin vaatimus vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien tasapuolista kohtelua. Vaatimukset ovat perusteettomat, syrjivät ja soveltumattomat, sillä sosiaalialan taustatutkinnolla saa saman kelpoisuuden ja osaamisen psykoterapiaan kuin terveydenhuollon taustatutkinnolla”, sanoo Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Kilpailutus tehty ilman riittävää asiantuntemusta

Myös valvova viranomainen, Valvira, on antanut yhdenmukaisen kelpoisuuden taustatutkinnosta riippumatta. Helsingin linjaus sulkee ulkopuolelle valtavan joukon kaikkein pätevimpiä ja kokeneimpia päihdehuollon yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutteja, jopa kouluttajia. Se ei ole asiakkaan edun mukaista.

”Tässä on selkeästi nähtävissä, että kilpailutuksen järjestäjällä ei ole ollut riittävää asiantuntemusta psykoterapeuttikoulutuksen antamasta osaamisesta ja nimikkeen käyttöoikeuksista. Jos terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Kela ja Valvira hyväksyvät sosiaalialan koulutuksen saaneet psykoterapeutit, miten Helsingin kaupunki voi yhtäkkiä linjata, että heillä ei olisi työhönsä riittävää ammatillista osaamista?” Alpo Heikkinen kysyy.

Kilpailutuksesta on tehty valitus. Lisäksi Talentia selvittää jatkossa asian viemistä markkinatuomioistuimeen.

Lisätietoja:

Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija puh. 09 3158 6023

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry