Uutinen

Talentia tukee jäseniään Kymsoten yt-neuvottelujen alkaessa

Kymsoten koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talentia on tänään 28.5.-19 lähettänyt työnantajalle kirjeen, jossa painotetaan osaavan sosiaalihuollon johtamisen merkitystä palvelujen laadun, asiakasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa kirjeessä, että sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Johtamisella on suuri merkitys sen suhteen, kuinka sosiaalipalveluilla voidaan vaikuttaa heikossa asemassa olevan asiakkaan elämäntilanteeseen. Johtajan on tunnettava sosiaalihuollon asiakkaiden kirjo, jotta hän voi päättää esimerkiksi resurssien kohdentamisesta. Johtajan on myös tiedettävä, millaista osaamista työntekijöillä on oltava, jotta hän pystyy kehittämään palveluita.

Johtamisella on huomattava vaikutus siihen, kuinka hyvin asiakasturvallisuus toteutuu palveluissa. Asiakasturvallisuuden toteutumisen edellytys on, että esille tulevat epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet ja riskit kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti, mikä vaatii, että johdossa on laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Asiakasturvallisuus on lakiin kirjattu asiakkaan oikeus ja johtajan on tunnettava sosiaalihuollon lainsäädäntö ja sosiaalihuollon eettiset periaatteet, jotta asiakkaan oikeudet toteutuvat.

Johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja työniloon. Johtaja ymmärtää, millaista sosiaalialan ammattilaisen työ on käytännössä. Johtajan on hallittava sosiaalihuollon työntekijöiden ohjaus, perehdytys ja valvonta. Työn sisällön tunteva johtaja pystyy tukemaan työntekijöitä heidän työssään ja luomaan turvalliset työnteon ja sen kehittämisen puitteet. Asiantunteva johtaja lisää työhyvinvointia ja työntekijöiden kokemaa arvostusta työstään.

Työntekijän ammatillisten menettelytapojen on oltava eettisesti kestäviä. Johdon tehtävänä on kohdentaa resurssit oikein ja varmistaa työntekijöiden mahdollisuudet toimia asiakkaan parhaaksi. Johdon merkitys laadukkaan työkulttuurin luomisessa on keskeinen.

Talentian sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio kommentoi tilannetta näin: ”Koska jo aiemmin on tiedotettu, että vähennykset eivät tule koskemaan suoraa asiakastyötä tekeviä, oletuksena on, että mahdolliset toimenpiteet voivat kohdistua lähinnä asiantuntijoihin sekä esimiestyötä tekeviin jäseniimme. Talentia seuraa tilannetta ja tukee jäsenistöä. Tiedotusvastuu tilanteesta on kuitenkin työnantajalla.”