Tiedote

Talentia sai uuden puheenjohtajan – 36-vuotias Jenni Karsio haluaa lisää avoimuutta ja tiiviimpää yhteistyötä ammattijärjestökentälle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian liittokokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Jenni Karsion. Hän on 36-vuotias laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri ja siirtyy Talentian puheenjohtajaksi ensi- ja turvakotipalveluiden johtajan tehtävästä Tampereelta.

– Talentian pitää olla uusille ideoille avoin yhteisö, johon sosiaalialan korkeakoulutetut haluavat kuulua. Pelkät lupaukset eivät riitä vaan Talentian tulee ansaita jäsenistönsä luottamus. Se syntyy avoimen vuoropuhelun kautta. Mahdollisuus aitoon osallistumiseen vahvistaa halua järjestäytyä Talentiaan tulevaisuudessakin. Tulevaisuuden Talentia on yhteisö, jossa teemme vaikuttamistyötä yhdessä ja rohkeasti. Näin Talentia näyttää suuntaa koko ammattiyhdistysliikkeen uudistumiselle, Jenni Karsio linjaa.

Talentia on kasvava feministinen ammattijärjestö

Talentia on monista muista ammattijärjestöistä poiketen kasvava järjestö, jonka jäsenistä yli puolet on alle 40-vuotiaita. Talentia on myös feministinen ammattijärjestö ja katsoo, että kaikilla yhteiskunnassa tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai uskonnosta.

– Me talentialaiset edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuustyötä työelämässä. Tasa-arvo on keskeinen missiomme myös siksi, että edustamme yhtä niistä korkeakoulutetuista naisvaltaisista aloista, joiden palkkakehitys laahaa muiden perässä. Tämän on muututtava. Tehtävämme on rakentaa edellytyksiä tasavertaisille työmarkkinoille. Alipalkattujen naisvaltaisten alojen palkat tulee korottaa sille tasolle, mille ne kuuluvat.

– Me sosiaalialan korkeakoulutetut ansaitsemme työn, jossa voimme hyvin ja jota arvostetaan. Pyrkimys tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan ei kuitenkaan ole vain Talentian tehtävä, vaan koko ammattiyhdistysliikkeen yhteinen tehtävä. Haluankin kutsua ammattijärjestöt tekemään yhdessä tiiviimpää yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, Jenni Karsio sanoo.

Jenni Karsio on toiminut Talentian luottamushenkilönä jo opiskeluajoistaan lähtien ja ollut mm. Talentian liittovaltuuston puheenjohtaja ja hallituksen jäsen sekä Talentian Sosiaalialan opiskelijoiden ja Pirkanmaan Talentian hallituksen puheenjohtaja.

Liittovaltuuston kokous jatkuu huomenna 22.11., jolloin kokouksessa valitaan Talentialle uusi hallitus, päätetään jäsenmaksun määrästä ja linjataan järjestön toiminnan sekä talouden suuntaviivat vuodelle 2021. Kokous järjestetään hybridikokouksena, ja liittovaltuuston jäsenet osallistuvat kokoukseen pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Talentian liittokokousviestintää voi viikonlopun aikana seurata Talentian sosiaalisen median kanavissa.

Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

Tutustu Jenni Karsion Kampanjasivuihin

kuva: Laura Vesa