Uutinen

Talentia palkitsee ammattietiikkaa ansiokkaasti käsittelevän opinnäytetyön

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee jälleen 700 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja. Opinnäytetyö voi olla yliopiston Pro gradu -tutkielma tai ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyö. Opinnäytetyön ei tarvitse käsitellä suoraan ammattietiikkaa, vaan palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisesti kiinnostavalla tavalla.

Palkitsemisella ammattieettinen lautakunta haluaa edistää ammattikunnan vankkaa ammattieettistä ajattelua ja sen vaikuttavuutta sekä näkyvyyttä työelämässä.

Pyydämme yliopistoja ja ammattikorkeakouluja lähettämään Talentian ammattieettiselle lautakunnalle, sihteeri Alpo Heikkiselle (yhteystiedot alla), ehdotuksensa stipendin saajaksi 31.3.2020 mennessä. Opinnäytetyön tulee olla valmistunut vuoden 2019 aikana.

Oppilaitosten stipendiehdokkaan yhteystietojen mukana tulee lähettää opinnäytetyön tiivistelmä ja kopio työstä ja/tai linkki, mistä sen voi saada vaivatta tulostettavaksi ja luettavakseen kokonaisuudessaan.  Ammattieettinen lautakunta valitsee palkittavan opinnäytetyön oppilaitosten oman esikarsinnan ja perusteltujen ehdotusten perusteella.  Stipendin saaja julkistetaan syksyllä 2020.

Palkitun opinnäytetyön tekijä saa mahdollisuuden esitellä työtään ja sen aihepiiriä Talentian ja lautakunnan tilaisuuksissa sekä Talentia-lehdessä.

Yhteystiedot:
Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija
Ammattieettisen lautakunnan sihteeri
alpo.heikkinen@talentia.fi
puh 09 3158 6032

Talentia ry
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki