Tiedote

Talentia osallistuu aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen Talentia ry:n hallitus päätti 26.1.2018 kokouksessaan, että Talentia osallistuu aktiivimallia vastustavaan poliittiseen mielenilmaukseen, joka järjestetään perjantaina 2.2.2018 klo 11-13 Senaatintorilla Helsingissä.

Sosiaalialan ammattilaisten eettiset periaatteet edellyttävät haavoittuvassa asemassa olevien puolustamista. Talentian jäsenet kohtaavat työssään ihmisiä, joita aktiivimallin epäoikeudenmukaisuus koskettaa.

Talentian järjestöpäätös suojaa liiton työsuhteessa olevia jäseniä, jotka haluavat osallistua työajalla poliittiseen mielenilmaukseen. Talentian virkasuhteiset jäsenet eivät voi osallistua mielenilmaukseen työajalla. Yksityisen sosiaalipalvelualan, yksityisen terveyspalvelualan sekä JUKOn luottamusmiehet eivät voi osallistua mielenilmaukseen.

Talentia ry kannattaa työttömyysturvan aktiivimallin uudelleen arvioimista, korjaamista tai kumoamista. Aktiivimalli kohtelee epätasa-arvoisesti eri elämäntilanteissa olevia ja eri puolilla Suomea asuvia työttömiä.

Omatoiminen työnhaku on huomioitava mallissa aktiivisuutena. Myös työttömän omaehtoinen opiskelu tulee lukea aktiivimalliin, sillä se edistää työllistymistä. Asia koskettaa Talentian jäseniä ja kaikkia muitakin työttömiä.

Talentian mielestä Suomen hallituksen pitää korjata työttömyysturvan aktiivimallia tai pysäyttää sen toimeenpano.

Lisätietoja ja osallistumisohjeet mielenilmaukseen