Uutinen

Talentia lahjoitti joulukorttirahat SASKille

Talentia on lahjoittanut joulukorttirahat tänä vuonna Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille. Rahat käytetään maailman heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden aseman parantamiseen.

SASK edistää ihmisarvoista työtä ja reiluja työoloja maailmalla yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jäsenjärjestöjä on yhteensä 37. Talentia on yksi sen jäsenjärjestöistä.