Tiedote

Talentia ja muut Akavan sote-ammattijärjestöt julkaisivat esityksensä hallitusohjelmaan

Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt tarjoavat laajaa asiantuntemustaan hallitusohjelman rakentamiseksi vuosille 2019-2023. 13 ammattijärjestöä edustavat koko sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutettuja ammattilaisia, asiantuntijoita, esimiehiä ja johtoa. Talentian koordinoimassa yhteistyössä järjestöt ovat valmistelleet esityksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista. Ne koskevat

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuutta

Järjestöjen esitykseen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista voi tutustua ja sen voi ladata koneelle sekä tulostaa osoitteessa https://www.talentia.fi/hallitusohjelmakannanotto.

Hallitusohjelmakannanotto (pdf) >>

Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Farmasialiitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Agronomiliitto (ravitsemusterapeutit)

Suomen Fysioterapeutit

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Suuhygienistiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Toimintaterapeuttiliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto