Tiedote

SOTE-sopimus on hyväksytty

Suomeen on syntynyt uusi ja merkittävä virka- ja työehtosopimus, SOTE-sopimus. Viime viikolla syntynyt SOTE-sopimuksen neuvottelutulos on nyt hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus hyväksyi omalta osaltaan sopimuksen 2.6. Talentia järjestää jäsenilleen webinaarin SOTE-sopimuksesta 24.8. klo 17.30-18.30.

– Uusi työehtosopimus mahdollistaa talentialaisten sote-ammattiryhmien työehtojen kehittämisen työn erityispiirteiden edellyttämällä tavalla. Tämä on merkittävä uudistus sosiaalialan korkeakoulutetuille, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

SOTE-sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka toimivat kunnissa tai kuntayhtymissä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Henkilöstö siirtyy uuden sopimuksen alle KVTES:sta, joten siirto ei koske henkilöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi Lääkärisopimuksen, AVAINTES:n tai yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n piirissä.

Sopimuksen sisällöstä neuvotellaan syksyllä

Ensimmäisen SOTE-sopimuksen määräykset vastaavat pääosin sisällöltään KVTES:n vastaavia määräyksiä. Nykyinen työnantaja ja sovitut työehdot eivät muutu eikä olemassa olevia työsopimuksia ole tarvetta päivittää SOTE-sopimuksen tullessa voimaan 1.9.2021 alkaen. Myös paikalliset sopimukset jatkuvat ennallaan.

– SOTE-sopimuksen varsinaisesta sisällöstä aletaan neuvotella ensi syksynä. Näitä koskeva työryhmätyö on alkamassa, ja muutoksista työehtosopimusmääräyksiin sovitaan sitten seuraavassa sopimusratkaisussa. JUKOlla pääsopijajärjestönä on edustus kaikissa työryhmissä, Jenni Karsio sanoo.

Oikeus joutuisaan ruokailuun työajalla askeleen lähempänä

Sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan tehtiin kirjaus, jonka mukaan työryhmä selvittää myös mahdollisuudet vähentää erimielisyystilanteita päivittäisen lepotauon osalta siten, että ratkaisuvaihtoehdoissa huomioidaan myös työntekijöiden/viranhaltijoiden mahdollisuus ruokailla joutuisasti työajalla. Jenni Karsio pitää kirjausta merkittävänä.

– Kysymys oikeudesta joutuisaan ruokailuun muissakin työaikamuodoissa kuin jaksotyössä on aiheuttanut useita erimielisyyksiä työpaikoilla. Nyt on hyvät mahdollisuudet, että seuraavissa neuvotteluissa tähän saadaan muutos, Karsio toteaa.

Lisäksi 1.9.2021 tulevat voimaan kaksi määräaikaista sopimusmääräystä, jotka koskevat jaksotyöaikamuotoa. Määräykset koskevat vuorokausilepoa ja vapaapäivien sijoittelua jaksotyöaikamuodossa.

Sopimuksen valmistelusta sovittiin kevään 2020 kierroksella

SOTE-sopimus sai alkunsa, kun kunta-alan palkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU ja KT Kuntatyönantajat sopivat kevään 2020 kuntasektorin työmarkkinakierroksella, että ne neuvottelevat sote-alan ammattilaisille kokonaan oman työ- ja virkaehtosopimuksen, SOTE-sopimuksen.

Työehtosopimusosapuolet neuvottelivat eri työryhmissä elokuusta 2020 lähtien SOTE-sopimuksen määräyksistä ja soveltamisalasta. Soveltamisalalla tarkoitetaan sitä, keneen uutta sopimusta sovelletaan. Talentialla oli neuvottelija kaikissa työryhmissä.

Neuvottelutulos saavutettiin lopulta 2.6.2021. SOTE-sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Lisätietoja: Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia