Uutinen

Sote-palveluiden toimivuus edellyttää kehittämishankkeita myös sosiaalihuollossa

Valtioneuvoston esittelymuistiossa sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä nostettiin esille pääsääntöisesti terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä toimia. Talentia tähdentää, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita myös sosiaalihuollon palveluissa.

– Erityisesti asiakasmitoituksiin, sosiaalihuollon ammatilliseen johtamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoon tulee panostaa, jotta Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman tavoitteet toteutuvat, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Pelkkä sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus ei tue Antti Rinteen hallituksen tavoitteita. Talentia nostaakin esille hallituksen aiemmin esittämiä keinoja, joilla voidaan edistää palveluiden laaja-alaisuutta ja yhteentoimivuutta. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi sujuva pääsy sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin, sosiaalihuoltolain mukaisten ehkäisevien palveluiden vahvistaminen (ml. digitaaliset palvelut) ja vanhemmuuden tuen vahvistaminen muun muassa kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden kautta.

Lue Talentian lausunto kokonaisuudessaan. (pdf-tiedosto)

Lisätietoja:
Marjo Katajisto
erityisasiantuntija
marjo.katajisto@talentia.fi
p. 09 3158 6020