Tiedote

Sote-alan henkilöstöpulaa ei voi ratkoa asiakasturvallisuuden kustannuksella

Tänään julkaistussa Petteri Orpon hallitusohjelmassa sote-alan henkilöstöpulaan vastataan muuttamalla työnjakoa ja tarkastelemalla ammattihenkilölain kelpoisuusehtoja. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on asiakkaiden turvallisuutta ja oikeusturvaa varten. Laki määrittää sen, ketkä voivat työskennellä sosiaalihuollon ammateissa, ja ammattihenkilöiden ammattitoimintaa myös valvotaan.

– Esimerkiksi sosiaalityössä lainsäädännön tuntemus on välttämätöntä, kun viranomaispäätöksenä tehdään ihmisen itsemääräämisoikeuteen puuttuvia päätöksiä, kuten huostaanottoja, kertoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

– Löyhentämällä kelpoisuusvaatimuksia vaarannetaan palveluiden laatu sekä asiakasturvallisuus. Palveluiden laadun heikentyminen johtaa soten kustannusten kasvuun, ja voi vaarantaa jopa ihmishenkiä.

Henkilöstön saatavuutta voidaan parantaa sosiaalialalla vain, jos työnjako on suunniteltu hyvin ja sosiaalihuollon työntekijät tekevät oman osaamisalueensa työtä, ja avustavia työtehtäviä hoitavat esimerkiksi sihteerit. Myös palkan ja johtamisen on oltava kunnossa.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja työnjakoa tulee jatkossakin kehittää asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan. Sosiaalialan suurin ongelma on työn vaativuuteen nähden heikko palkka ja huonot työolosuhteet. Palkka ja työolot vaikuttavat keskeisesti siihen, miten sosiaalihuollon työntekijät sitoutuvat työpaikkaan, sanoo Suominen.

Palveluiden laadun heikentyminen johtaa soten kustannusten kasvuun, ja voi vaarantaa jopa ihmishenkiä.

Hallitus on uudistamassa myös muun muassa sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulainsäädäntöä.

– Hallituksen uudistaessa sosiaalialaa koskevaa lainsäädäntöä, on alan asiantuntijoiden oltava mukana lain valmistelussa. Sosiaalihuolto- sekä lastensuojelulaki ovat sosiaalihuollon työntekijöiden työvälineitä, ja heillä on paras asiantuntemus lakimuutoksien käytännön vaikutuksista, sanoo Suominen.

Hallitusohjelma herättää suuren huolen yhteiskunnan vähempiosaisten tulevaisuudesta, sillä ohjelma sisältää laajoja heihin osuvia leikkauksia. Lisäksi hallitusohjelma vaarantaa työmarkkinoiden tasapainon ja heikentää huomattavasti työntekijöiden asemaa.

Lisätiedot:

Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja

 jenny.suominen@talentia.fi

 09 3158 6021