Tiedote

Sosiaalityöntekijäpulaan on seitsemän ratkaisun avainta

Sosiaalityöntekijäpula on mahdollista selättää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ehdottaa seitsemän ratkaisua, joilla hyvinvointialueet voivat houkutella sosiaalityöntekijöitä.

– Tehokkaimmat keinot ovat edelleen kilpailukykyinen palkka, hyvät työolosuhteet ja toimiva työnjako. Hihassamme on kuitenkin myös muita keinoja, joilla sosiaalityöntekijäpulaa voidaan helpottaa, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Esimerkiksi osa-aikaisten sosiaalityöntekijöiden virkasuhteiden käyttöön ottaminen voisi tuoda helpotusta.

– Tässä mallina toimivat lääkärit. Osa lääkäreistä työskentelee tutkimuksessa tai hallinnossa, mutta he saattavat vaikka yhden päivän viikosta käyttää asiakastyöhön. Tämä saattaisi toimia sosiaalityössäkin. Esimerkiksi hallinnossa työskenteleville sosiaalityöntekijöille voisi olla hyödyksi, että heillä pysyisi kosketus asiakastyöhön, Karsio pohtii.

Talentian seitsemän ratkaisun avainta sosiaalityöntekijäpulaan:

1. Parannetaan sosiaalityön työpaikkojen pito- ja vetovoimaa

Laillistettuja sosiaalityöntekijöitä on ammattihenkilörekisterissä yli hyvinvointialueiden tarpeen, mutta he hakeutuvat usein muualle töihin. Alan veto- ja pitovoiman parantaminen on paras ja kestävin keino helpottaa sosiaalityöntekijäpulaa.

Tämä vaatii hyvinvointialueilta konkreettisia tekoja. Työntekijöiden saatavuuteen tepsii tehokkaimmin se, että työoloja parannetaan. Liian suuret asiakasmäärät, kiire ja huono johtaminen karkottavat potentiaaliset työntekijät.

Sosiaalityöstä valmistuneet maisterit ovat haluttuja ammattilaisia, joista kilpailevat myös muut kuin hyvinvointialueet. Palkka, palkitseminen ja työolot vaikuttavat keskeisesti siihen, miten vetovoimaiseksi työpaikka koetaan ja miten siihen sitoudutaan.

2. Kohtuullistetaan asiakasmäärät kaikilla sosiaalityön sektoreilla

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä on kohtuullistettava. Näin voidaan turvata henkilöstön jaksaminen ja palvelujen laatu.

Lastensuojeluun tulee 2024 mennessä portaittain käyttöön asiakasmitoitus. Sillä on iso merkitys lastensuojelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden jaksamiselle ja pysyvyydelle. Asiakasmitoituksen aikataulusta on pidettävä kiinni, jotta työntekijät eivät uuvu ja pysyvät alalla. Mitoitus tarvitaan myös muille sosiaalityön sektoreille, kuten vammaispalveluihin ja aikuissosiaalityöhön.

3. Rakennetaan toimiva työnjako sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien kesken

Sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien välinen työnjako on rakennettava huolella. Kun ammattilaisten välinen työnjako toimii hyvin, parantaa se koko alan pitovoimaa. Lisäksi toimiva työnjako vahvistaa sosiaalipalvelujen laatua, työn vaikuttavuutta ja asiakasturvallisuutta.

Hyvin toimiva työnjako parantaa työhyvinvointia. Työntekijät sitoutuvat entistä vahvemmin työhön, kun he voivat työssään hyvin. Myös osaavan henkilöstön saatavuus paranee.

4. Lisätään sosiaalityön koulutusta hallitusti

Sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä voidaan nostaa hallitusti. Yliopistojen on kuitenkin saatava pitkäaikaiset resurssit, jotta ne voivat järjestää laadukasta sosiaalityön koulutusta. Myös sosionomitaustaisten sosiaalityön opiskelijoiden opintopolkuja on sujuvoitettava. Tämä on tehtävä sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämishankkeen SOTEKOn pohjalta.

5. Tarjotaan yhteistyössä yliopistojen kanssa sosiaalityön tilapäisille työntekijöille muuntokoulutusta

Työnantajan on pidettävä huolta siitä, että työpaikalla on tarpeeksi päteviä sosiaalityöntekijöitä. Tilapäisenä toimiville sosiaalityöntekijöille, joilla ei ole sosiaalityöstä maisteritutkintoa, on tarjottava muuntokoulutusta.

Koulutus on järjestettävä yhteistyössä yliopistojen kanssa ja sen on johdettava sosiaalityön maisterin tutkintoon.

Työnantajien on tuettava työntekijöitä sosiaalityöntekijän pätevyyden hankkimiseen. Yhtenä porkkanana voisi toimia se, että koulutukseen saa käyttää työaikaa. Työntekijät arvostaisivat myös graduvapaata.

6. Otetaan käyttöön osa-aikaisia virkasuhteita

Sosiaalityöntekijöiden on voitava nykyistä joustavammin tehdä osa-aikaista työtä virkasuhteessa. Nyt sosiaalityöntekijän koulutuksen saaneita työskentelee esimerkiksi kehittämis- ja opetustehtävissä. Osa on myös perhevapailla tai tutkimus- ja opintovapailla. Heillä saattaisi olla kiinnostusta toimia osa-aikaisena sosiaalityöntekijänä.

7. Joustavoitetaan sosiaalihuollon palveluita ajallisesti

Otetaan käyttöön ajallisesti joustavat sosiaalihuollon palvelut, eli palveluja olisi tarjolla virka-ajan lisäksi muihin aikoihin.

Sosiaalihuollon palvelujen ajallinen joustaminen voisi avata mahdollisuuden saada käyttöön niiden työntekijöiden osaamista, joilla ei ole mahdollisuutta tai kiinnostusta työskennellä esimerkiksi perinteiseen toimistoaikaan.

Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että työntekijät saavat nykyistä paremmin vaikuttaa omaan työaikaansa. Sosiaalialan ammattilaiset pitävät tärkeänä työn, perheen ja vapaa-ajan mutkatonta yhteensovittamista ja etätyömahdollisuuksia.

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955