Tiedote

Sosiaalihuoltoa ei voi johtaa kuka tahansa

Sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten käynnissä olevissa yt-neuvotteluissa säästöjä yritetään saada muun muassa sosiaalihuollon johtamisesta.

– Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ei sovellu sosiaalihuollon johtamiseen. Eihän vastaavasti sosiaalihuollon ammattilaisetkaan johda terveydenhuoltoa, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Johtaminen vaikuttaa merkittävästi siihen, miten heikossa elämäntilanteessa olevat asiakkaat saavat sosiaalipalveluita. Sosiaalihuollon johtajan on tunnettava asiakkaidensa koko kirjo, jotta hän voi päättää esimerkiksi resurssien kohdentamisesta. Johtajan on myös tiedettävä, millaista osaamista työntekijöiltä tarvitaan, jotta hän pystyy kehittämään palveluita.

– Jos johdossa puuttuu ymmärrys sosiaalipalveluiden perustehtävästä, työntekijä ei pysty työskentelemään tehtävänsä mukaisesti, Ristimäki sanoo.

Asiakasturvallisuus vaarassa

Pahimmillaan Eksoten säästötoimet voivat vaarantaa sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden. Asiakasturvallisuus on lakiin kirjattu asiakkaan oikeus.

– Esimiehen on tunnettava sosiaalihuollon lainsäädäntö ja eettiset periaatteet, jotta asiakkaan oikeudet toteutuvat, Ristimäki korostaa.

Asiakasturvallisuus tarkoittaa sosiaalihuollossa sitä, että palvelut järjestetään niin, että asiakkaiden turvallisuus toteutuu. Se vaatii, että epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet ja riskit kyetään tunnistamaan ja korjaamaan nopeasti. Tähän osaamista on nimenomaan laillistetuilla sosiaalihuollon ammattihenkilöillä, joita ovat maisteritutkinnon sosiaalityöntekijät ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki
puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
p. 09 3158 6001, tero.ristimaki@talentia.fi