Tiedote

Sosiaalihuollon ohuus sote-uudistuksessa uhkaa laadukkaita palveluita

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa uudistukselle asetettuja tavoitteita, joilla pyritään kaventamaan väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantamaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta.

Sote-rakenneuudistus ei kuitenkaan yksin takaa näiden tavoitteiden toteutumista. Uudistuksessa pyritään erityisesti sote-palveluiden järjestämisen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus riippuu kuitenkin vahvasti siitä, miten tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeissa onnistutaan väestöltään ja maantieteellisesti toisistaan eroavissa maakunnissa.

Sosiaalihuollon uudistamistarpeita on tämän vuoksi nostettava paremmin esiin. Talentia katsoo, että valmistelua leimaa edelleen terveydenhuollon hallinnolliset rakenteet.

Talentian mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi tulee huomioida ennaltaehkäisevä työ ja rahoituksen ohjaus siihen. Tällä hetkellä esitetyt rahoituskriteerit tunnistavat heikosti sosiaalihuollon kannalta olennaisia tarvetekijöitä.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen palveluun sekä kohteluun. Siksi sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa keskeisintä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

– Sosiaalihuollon asiantuntevalla johtamisella vaikutetaan laaja-alaisesti työn organisointiin, toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja luottamukseen. Johtamisella on suuri merkitys siihen, miten asiakasturvallisuus toteutuu palveluissa, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä oltava riittävästi ja kuntien resurssit taattava

Talentian mukaan sosiaalipalveluissa on varmistettava lisäksi se, että alan laillistettuja ammattihenkilöitä eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia on riittävä määrä maakunnan asukkaiden tarpeisiin nähden.

Talentia huomauttaa, että laaja sosiaali- ja terveysalan muutos voi heikentää merkittävästi naisenemmistöisen alan työhyvinvointia ja lisätä työssä koettua epävarmuutta muutostilanteessa ja mahdollisesti pidempäänkin.

– Valtion budjettiin on varattava riittävä rahoitus edessä olevien muutoksien hallintaan. Muutosturvarahastoa tarvitaan erityisesti palkkaharmonisointiin ja muutoksen johtamiseen, Katajisto painottaa.

Myös kuntien merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tulee huomioida ja varmistaa, että kunnilla on sen toteuttamiseksi riittävät taloudelliset resurssit ja osaaminen.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Marjo Katajisto, puh. 09 3158 6020.

>> Lue Talentian lausunto lakiesityksestä