Tiedote

Sosiaalihuollon asiakkaan on tunnistettava opiskelijat

Sosiaalihuollossa työskentelee runsaasti tilapäisesti tulevaisuuden sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja laillistettujen ammattihenkilöiden sijaisina. Usein he kuitenkin tekevät työtään vakituisen työntekijän nimikkeellä, kuten sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Talentia esittää, että tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivien opiskelijoiden nimikkeitä selkiytettäisiin niin opiskelijoiden itsensä kuin myös asiakkaiden vuoksi. Talentia suosittelee, että sosionomi- ja sosiaalityöntekijäopiskelijoita kutsuttaisiin työelämässä nimellä sosionomiopiskelija ja sosiaalityöntekijäopiskelija.

”Opiskelijoiden nimikkeiden yhtenäistäminen olisi asiakkaille selkeää, ja tätä ovat esittäneet alan opiskelijat itse. Tämä parantaisi myös niin asiakkaan kuin opiskelijankin oikeusturvaa”, sanoo Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän sijaisuuksia tekevillä henkilöillä tulee olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ammattiin valmistuneen ja laillistetun sosiaalityöntekijän valvonnan ja johdon alaisena.

Sosionomin tai geronomin ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Lisätietoja:

Marjo Varsa, puh. 09 3158 6022, email. marjo.varsa@talentia.fi
työelämäasioiden päällikkö
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry