Uutinen

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus saa ansaitsemansa huomion kansallisessa strategiassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian. Talentia on ollut mukana strategian valmistelussa ja antanut luonnoksesta lausunnon ministeriölle. Talentia piti tärkeänä lausunnossaan, että asiakasturvallisuus saa tarvitsemansa huomion.

– Olemme Suomessa edelläkävijöitä asiakasturvallisuuden suhteen. Voimme olla tyytyväisiä, että meillä on tunnistettu, että asiakas- ja potilasturvallisuutta tulee edistää samaa tahtia ja ne tulee saada samalle viivalle, Talentia erityisasiantuntija Jaana Manssila toteaa.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosta vastaa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Strategian tavoitteena on, että Suomesta tulee vuoteen 2026 mennessä asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa. Keskus on valtakunnallinen mutta toimii Vaasan sairaanhoitopiirin yhteydessä.

Työhyvinvointi keskeinen osa asiakasturvallisuutta

Yksi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kansallisista kärkiteemoista on satsaus työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen.

– Hienoa, että työhyvinvoinnin ulottuvuus on kirjattu yhdeksi päätavoitteeksi ja että kiinnitetään huomiota henkilöstön veto- ja pitovoimaan, Manssila sanoo.

Strategiassa mm. todetaan, että palvelunjärjestäjien tulee laatia ohjeet työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tukemiseen sekä seurata niiden kehitystä. Palveluyksiköiden tulee myös laatia kirjalliset suunnitelmat riittävästä henkilöstömäärästä ja ohje poikkeustilanteisiin, jotta asiakastuvallisuus pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Tavoitteena on, että 80 prosenttia toimintayksiköistä on laatinut suunnitelman vuoteen 2024 mennessä.

– On myös tärkeää, että strategiassa puhutaan joustavista työaikamuodoista ja urasuunnittelusta: palveluyksiköiden on edistettävä niitä aktiivisesti, jotta kokenut henkilöstö pysyy työssään, Manssila korostaa.

Muut kolme asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kärkiteemaa ovat yhteistoiminta asiakkaiden kanssa, turvallisuus ja olemassa olevan parantaminen.

Strategiasta tulee johtamisen työkalu hyvinvointialueille

Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat osa hyvinvointialueiden järjestämisvastuutehtävää. Nyt on tärkeää, että hyvinvointialueet ottavat aktiivisen roolin, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan. Aluevaltuutetut ovat tässä merkittävässä osassa.

– Uusi strategia on keskeinen johtamisen työkalu hyvinvointialueille. Jotta sen tavoitteet saavutetaan, niin hyvinvointialueiden on tehtävä monia toimenpiteitä strategian eri tasoilla. Tarvitaan hyvää johtamista, että asiakas- ja potilasturvallisuus toteutuvat niin ylätason strategisen johtamisen tasolla kuin toimintayksiköiden arjessa, Manssila sanoo.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskukseen on perustettu sosiaalialan asiantuntijaryhmä. Sen tehtävä on tukea keskusta strategian toimeenpanossa ja viestinnässä. Asiantuntijaryhmässä on edustettuina sosiaalihuollon asiantuntijoita sekä työelämän että korkeakoulutuksen eri sektoreilta.

Lue lisää ja tilaa uutiskirje: www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi

>> Tutustu asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan