Uutinen

Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyä uudistetaan sujuvammaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, uudistaa sosiaalihuollon asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Sosiaalihuollossa käyttöoikeudet perustuvat sosieaalihuoltolakiin ja henkilöstön työtehtäviin.

– Sosiaalihuollon palveluissa asiakastietojen käyttöoikeuksien antaminen edellyttää vahvaa sosiaalihuollon ymmärrystä. On tärkeää, että asiakastietojen käyttöoikeuksien antaja, eli yleensä johto, tuntee sosiaalihuollon periaatteet ja lainsäädännön. Työpaikoilla täytyy myös olla selkeät ohjeet ja toimintatapa siitä, miten käyttöoikeuksia annetaan ja hallitaan, sanoo Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Talentia pitää esitettyjä uudistuksia yleisellä tasolla hyödyllisinä, sillä ne suojaavat asiakastietoja entistä paremman ja edistävät monialaista yhteistyötä.

– Monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön kannalta on tärkeää, että kaikki työntekijät, jotka työskentelevät asiakkaan kanssa, näkevät kuka on palveluista vastaava työntekijä. Terapeuttisen työskentelyn osalta asiakastietojen käyttöoikeudet ovat vain kyseistä palvelua antavalla työntekijällä. Perheasioiden sovittelun toteutuksesta syntyvät asiakastiedot ovat vain oman työntekijän nähtävissä, mutta sovittelupalvelupäätös on edelleen nähtävillä myös muille asiakkaan kanssa työskenteleville. Nämä ovat tärkeitä uudistuksia, Marjo Varsa sanoo.

Työnantajia informoitava muutoksista ajoissa

Vastuu käyttöoikeuksien määrittelystä on järjestäjillä, tuottajilla ja toteuttajilla oman organisaationsa osalta, mutta organisaatioiden tulee määritellä myös sisäinen vastuu. Käyttäjäroolien muutoksista ilmoittaminen tulisi olla kirjattuna selkeästi organisaation ohjeissa, jotta jokainen työntekijä on tietoinen myös omasta vastuustaan.

– Asiakastiedon käsittelyyn liittyvistä muutoksista tiedottaminen on olennaisen tärkeää, jotta työnantajat voivat toteuttaa muutokset ja perehdyttää työntekijät muuttuviin toimintamalleihin, muistuttaa Marjo Varsa.

THL:n määräys tulee voimaan 1.3.2020 ja sitä sovelletaan siitä lähtien kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon, kuitenkin viimeistään 1.1.2021.

Lue Talentian lausunto kokonaisuudessaan (Pdf-tiedosto).

Lisätietoja:
Marjo Varsa
työelämäasioiden päällikkö
p. 09 3158 6022