Sosiaalihuollon ammattilaiset rekisteröidään Valvirassa

Sosiaalihuollon ammattilaiset rekisteröidään Valvirassa

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli 1.3.2016 voimaan.

Sosiaalihuollon ammattilaisilla on nyt mahdollisuus hakea oikeutta harjoittaa sosiaalihuollon ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä ja pyytää merkitsemään rekisteriin, että heillä on oikeus käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä.

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Nimikesuojattuja sosiaalihuollon ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja.

Hakemukset toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. Työelämässä olevien kannattaa tehdä hakemus viimeistään kesäkuussa 2017, jotta se ehditään käsitellä ennen lain siirtymäajan päättymistä 31.12.2017. Tämän jälkeen henkilö, jota ei rekisteristä löydy, ei ole oikeutettu toimimaan laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä eikä käyttämään nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

Lain voimaantulon jälkeen valmistuvien tulee tehdä hakemuksensa välittömästi valmistumisen jälkeen.

Tällä hetkellä hakemukset toimitetaan paperisina, mutta syksystä 2016 alkaen siirrytään sähköiseen asiointiin, mikä helpottaa ja nopeuttaa hakemista.

Rekisteri kertoo ammattipätevyyden

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri on käytössä viimeistään 1.8.2016. Julkisessa rekisterissä näkyy nimi, syntymävuosi, ammattihenkilön ammattipätevyys, mahdollinen tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta ja rekisteröintinumero.

Hakemuksesta rekisteriin voidaan merkitä myös henkilön suorittama mahdollinen sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), ammatillinen lisensiaattitutkinto ja korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutus.

Julkinen rekisteri mahdollistaa, että työnantaja ja asiakkaat voivat tarkistaa, onko sosiaalihuollon ammattilaisella ammattipätevyys tehtäväänsä.

Rekisteröityminen kannattaa

Kenenkään sosiaalihuollon ammattilaisen ei ole pakko rekisteröidä ammattiaan, mutta toimiminen laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä tai nimikesuojatun sosiaalihuollon ammattinimikkeen, kuten sosiaalityöntekijän nimikkeen, käyttäminen ei ole 1.1.2018 alkaen enää mahdollista.

Vaikka olisi vaihtanut alaa, rekisteröinti kuitenkin kannattaa, jotta voi halutessaan palata sosiaalihuollon tehtäviin.

 

>>Lue lisää

Jaa sivu