Sosiaalialan työpaikkailmoituksissa edelleen virheitä

Talentia saa usein yhteydenottoja virheellisistä työpaikkailmoituksista, vaikka sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on ollut voimassa vuodesta 2016.

Ilmoituksissa työntekijältä edellytetään sekalaisesti joko lähihoitajan, sosionomin, sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin tutkintoa. Töiden sisällöt kuitenkin usein liittyvät laajasti sosiaalihuollon palvelutehtäviin, edellytyksenä on ollut muun muassa sosiaalityön asiantuntemus. Ilmoituksissa mainitut ammattinimikkeet eivät ole rinnastettavissa toisiinsa vastuun ja vaativuuden osalta.

– Työnantajan tulee ratkaista asiakasturvallisuuden näkökulmasta, mitä osaamista tehtävä edellyttää. Laillistetun sosiaalialan ammattihenkilön toiminnan lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta valvoo Valvira, kommentoi Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään, että sosiaalihuollon ammattihenkilöllä tulee olla ammattitoiminnan edellyttämä koulutus ja muita valmiuksia, sekä riittävä ammatillinen pätevyys. Sosionomin tehtävässä voi toimia vain henkilö, joka on suorittanut sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) edellyttämän tutkinnon ja jolle Valvira on myöntänyt oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Sosionomilta edellytetään nykyisin korkeakoulututkinnon suorittamista, kun lähihoitajilta vaaditaan toisen asteen tutkinto, jonka perusteella Valvira voi myöntää heille oikeuden toimia nimikesuojattuna ammattihenkilönä. Sairaanhoitaja on puolestaan laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on ollut voimassa jo vuodesta 2016. Onnistunut oikean ammattihenkilön rekrytointi turvaa asiakkaan oikeutta laadukkaaseen sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun, Varsa sanoo.

Talentia muistuttaa, että palveluiden tuottajien tulee rekrytoinneissaan huomioida lainsäädännön tarkoitus ja varmistaa, että ammattihenkilöiden rekrytointi tapahtuu asianmukaisella tavalla. Palveluiden järjestäjän velvollisuus on myös omalta osaltaan valvoa alueellaan toimivia palveluntuottajia sekä ohjata lainmukaiseen toimintaan.

Tutustu sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin