Tiedote

Sosiaalialan työntekijöiden mahdollisuudet tehdä työtään on turvattava 

Koronapandemian nujertamiseksi on otettu käyttöön poikkeukselliset, välttämättömät toimet ja rajoitukset, joilla on laaja vaikutus ihmisten arkeen. Sosiaalialan ammattilaisten tehtävänä on myös poikkeusoloissa tehdä työtään ja turvata, huolehtia ja suojella heikossa asemassa olevia vanhuksia, lapsia, vammaisia ja syrjäytymisvaarassa olevia. 

–  Koronan myötä yhä useampi tarvitsee sosiaalialan ammattilaisen tukea.  Meidän on varauduttava siihen, että ihmisten toimeentulo-ongelmat lisääntyvät ja huolenpitoa tarvitsevia tulee kriisin jatkuessa lisää.  Kuntien ja valtiovallan on nyt varauduttava tähän, vaikka tilanne on monin paikoin kriisiytynyt jo valmiiksi, kuten esimerkiksi lastensuojelussaSosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki toteaa. 

Erityisenä tehtävänä sosiaalialan laillistetuilla ammattihenkilöillä on arvioida kaikissa asiakastilanteissa asiakasturvallisuuden toteutumista ja välttämättömien palvelujen saamista. Erityistä huomioita tulee kiinnittää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin. 

–  Näissä poikkeusoloissa on välttämätöntä turvata perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden saatavuus ja saavutettavuusSosiaalialan ammattilaiset tekevät todella paljon jo nyt. Heidän hyvinvoinnistaan on huolehdittava myös poikkeusoloissa ja noudatettava työturvallisuuslakia, Ristimäki muistuttaa. 

On hyvä myös muistaa, että kun epidemia jonain päivänä poistuu ja sairaat ovat parantuneet, kriisin seuraukset näkyvät ihmisten arjessa pitkään.  

–  Tähän jälkityöhön tullaan tarvitsemaan yhteisvastuuta, yhteisöllisyyttä ja toinen toisestamme välittämistäRistimäki sanoo.  

Lisätietoja: 

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia