Kannanotto

Sosiaalialan ammattilaisten on saatava laadukasta sosiaalihuollon kirjaamiskoulutusta jatkossakin

Kansa-koulu-hankkeet ovat systemaattisesti lähes 10 vuoden ajan tarjonneet sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijavalmennusta ja tukea sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen. Näillä näkymin tämä Kansa-koulu-hankkeiden systemaattinen, yhtenäinen osaamisen kehittämisen tuki koko maassa uhkaa loppua kokonaan maaliskuussa 2024 Kansa-koulu 5 -hankkeen päättyessä.* Samalla päättyvät Kansa-koulu-hankkeen muu sosiaalihuollon kirjaamiseen ja asiakastietojen käyttöön liittyvä kehittäminen ja ammattihenkilöiden ja organisaatioiden kysymyksiin vastaaminen.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset esittävät Kansa-koulu-hankkeen jatkamista harkittavan uudelleen riittävän pitkälle ajalle tai että hallitus osoittaa vastaavan kansallisen kirjaamisasiantuntijavalmennuksen ja kirjaamisosaamisen tuen sosiaalipalveluihin kiireellisesti.

Talentia ja sosiaalialan osaamiskeskukset ovat huolissaan, miten käy ammattilaisille tarkoitetun sosiaalihuollon kirjaamiskoulutuksen ja kirjaamisen tuen. Jos jatkossa ammattilaisten kouluttaminen kirjaamiseen olisi pelkästään hyvinvointialueiden ja yksityisten yritysten omalla kontolla, voi riski osaamisen häviämisestä ja sirpaloitumisesta kasvaa. Organisaatioissa ei ole ehkä pystytty varautumaan riittävästi kirjaamiskouluttamisen tarpeeseen osaamisen tai resurssien näkökulmasta.

Miten käy ammattilaisille tarkoitetun sosiaalihuollon kirjaamiskoulutuksen ja kirjaamisen tuen?

Sosiaalialan ammattihenkilöillä on oikeus saada riittävää perehdytystä ja koulutusta sekä selkeää ohjausta ja neuvontaa asiakastietojen käsittelystä ja niihin kirjaamisesta sekä asiakastietoja koskevien luovutuslupia koskevista käytännöistä. Palvelunjärjestäjällä on velvollisuus varmistaa kirjaamis- ja asiakastietokäytäntöjen asianmukaisuus ja laatu. Kirjaamis- ja dokumentointitaidot ovat osa asiakasturvallisuuden eettistä perustaa, johon kuuluu myös lausunto-osaaminen. Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmennuksissa on menestyksekkäästi vahvistettu myös osallistavan kirjaamisen osaamista sosiaalipalvelujen työmenetelmänä, mikä suoraan lisää asiakkaan osallisuutta.

Sosiaalihuollon kirjaamiseen ja Kanta-palvelujen sosiaalihuollon käyttöön kohdistuu edelleen valtavia muutospaineita ja uuden opettelua. Hallitus esittää parhaillaan asiakastiedon käsittelyyn liittyvien siirtymämääräaikojen pidentämistä koska ilmeisesti on todettu, ettei kentällä ole riittäviä valmiuksia muutoksiin. Tämä ei ole oikea hetki vähentää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämistä.

*Kansa-koulu 5 -hankkeen toiminta päättyy 31.3.2024. STM on avannut hankehaun, joka voi mahdollistaa suppean Kansa-koulu 6-hanketoteutuksen vuoden 2024 loppuun. Käytännössä rahoitus ei kuitenkaan mahdollista mm. kirjaamisasiantuntijavalmennusten jatkoa.

Tämä ei ole oikea hetki vähentää sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen kehittämistä.

Lisätietoja:

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955