So koskee kaikkia -kampanja alkaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on käynnistänyt So koskee kaikkia -vaikuttamiskampanjan. Se muistuttaa, että jokainen tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä sosiaalipalveluja ja joka viides suomalainen käyttää vuosittain sosiaalipalveluja.

Kampanja tähdentää, että sosiaalihuolto on merkittävä kokonaisuus sotessa. Sen palveluiden kirjo on hyvin laaja: sosiaalipalvelut tukevat ihmisiä vauvasta vaariin erilaisten elämäntilanteiden käänteissä.

– Sen lisäksi, että sosiaalipalveluja käytetään paljon, niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Kunnallisista sote-nettokuluista sosiaalihuolto on 6,7 miljardia, kun perusterveydenhuollon kustannukset ovat 3,3 miljardia, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa kertoo.

Sosiaalipalvelut näkyväksi sotessa

Sote-uudistuksen päätavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Jotta eri asiantuntijuuksia ja palveluita voidaan kehittää, on tärkeää tunnistaa sosiaalipalveluiden merkitys hyvinvointialueiden asukkaiden elämässä. Palveluita kehitetään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi monialaisessa yhteistyössä.

– Tarvitsemme nyt aidon uudistuksen, jossa terveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat yhdenvertaiset. Palvelut tulee yhteensovittaa – tästä hyötyvät etenkin paljon palveluja tarvitsevat, toteaa Marjo Varsa.

So koskee kaikkia -kampanjan etkot käytiin ennen aluevaaleja, kun Talentia nosti vahvasti esiin sosiaalipalveluiden merkitystä eri kanavissa ja medioissa. Yleisen tietoisuuden lisäämisen rinnalla kampanja perehdyttää muun maussa hyvinvointialueiden valmisteluelimiä ja aluevaltuutettuja sosiaalipalvelujen maailmaan.

Voit osallistu keskusteluun aiheesta sosiaalisessa mediassa tägillä #sokoskeekaikkia.

>> Tutustu kampanjasivuun